Asset 2

دستگاه‌‌‏های جدید تشخیص مصرف مواد مخدر در کنار خیابان‌‌‏های تورنتو

(Jag Gundu/Getty Images)
(Jag Gundu/Getty Images)
(Jag Gundu/Getty Images)
(Jag Gundu/Getty Images)

اگر پلیس تورنتو خودروتان را متوقف کرد و از طریق بزاق دهانتان تحت تست مصرف مواد مخدر قرار گرقتید، تعجب نکنید.

پلیس تورنتو در حال آزمایش پروژه‌‌‏ای‌‌‏ برای استفاده از دستگاه‌‌‏های نمایش کنا ر جاده‌‌‏ای، برای تشخیص رانندگانی است که مواد مخدر مصرف کرده‌‏اند.

 به گزارش تونتو استار، این پروژه آزمایش می‌‌‏کند که چگونه افسران پلیس‌‌‏ می‌‌‏توانند با استفاده از دستگاه‌‌‏های خاص بر روی رانندگان در شرایط مختلف هوایی و در شب استفاده از مواد مخدر را شناسایی کنند.

 این پروژه بخشی از فعالیت‌‌‏های نیرو‌‌‏های پلیس در کل کانادا است.

پلیس تورنتو می‌‌‏گوید اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌‌‏آید به پیشرفت استفاده از این نوع تجهیزات در کانادا کمک می‌‌‏کند.

البته قبل از آنکه پلیس بتواند از این دستگاه‌‌‏ها استفاده کند، لازم است تغییراتی قانونی صورت گیرد که اجازه استفاده از آن ها صادر شود.

این تجهیزات بزاق دهان رانندگان را برای تشخیص موادی از جمله حشیش، کوکایین، شیشه و برخی موارد مخدر دیگر آزمایش می‌‌‏کنند.

در حال حاضر افسران پلیس جنایی اجازه انجام چنین تستی را دارند و اگر احساس کنند که جرمی صورت گرفته است، می‌‌‏توانند برای تحقیقات بعدی با افسران دیگر تماس بگیرند.

 

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی