Asset 2

مهر ۲۲, ۱۳۹۷

مسلمانان اویغور

مالزی مسلمانان اویغور را به چین تحویل نداد

حمایت مالزی از اقلیت مسلمان در چین در برابر سرکوبگری حزب کمونیست دولت مالزی در اقدامی بشر دوستانه اجازه نداد مسلمانانی که از دست آزار و اذیت حزب کمونیست چین، به مالزی پناه برده بودند، مجدداً به چین برگردادنده شوند. به گزارش رویترز، دولت چین اخیراً مالزی را تحت فشار

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی