Asset 2

مهر ۱۶, ۱۴۰۱

خیزش سراسری ایران در شهرهای مختلف علیه جمهوری اسلامی در اعتراض سال‌ها سرکوب آزادی عقیده، بیان، پوشش، سوء مدیریت مسئولان، فشارهای اقتصادی شدید

خیزش سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف علیه جمهوری اسلامی

در بیست و دومین روز از اعتراضات، اعتصابات و خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، و به‌دنبال فراخوان گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی، روز شنبه ۱۶ مهر، شهرهای مختلف ایران صحنه تظاهرات گسترده ضد حکومتی  بود. مردم در تهران، شیراز، کرج، مشهد، اراک، شاهین‌شهر، سنندج،  رفسنجان، و … به

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی