logo_eet

تغییر محتوای کتاب‌های درسی برای ترویج فرهنگ شهادت

(TASNIM)
(TASNIM)

زهرا پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزشوپرورش جمهوری اسلامی از تغییر محتوای کتابهای درسی در جهت ترویج آنچه که وی «فرهنگ ایثار و شهادت» نامید، خبر داد.

پناهی روا عنوان کرد که طی سالهای اخیر طرح مباحث فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی را شروع کردهایم.

او همچنین از برنامههای بیشتر آموزشوپرورش برای تغییرات گسترده در کتابهای درسی خبر داد و گفت: تا سه سال آینده که سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشوپرورش روی تغییر برنامه درسی و کتابهای درسی دانشآموزان کار میکند، در قسمت فرهنگ ایثار و شهادت در این کتابها، موارد جدیدی افزوده میشود.

علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته چندین بار خواهان تغییر محتوای کتابهای درسی شده بود و هر بار نیز به دستور او این اتفاق رخداده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در ۲۵ دیماه اعلام کرده بود که به دستور علی خامنهای، محتوای کتابهای درسی آموزشگاههای زبانهای خارجی تغییر خواهد کرد.

شهریورماه سال جاری نیز وزیر آموزشوپرورش بیان کرد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی، محتوای ۲۰۰ عنوان کتابدرسی در سال آینده تغییر میکند.

در سالهای اخیر تغییرات در کتابهای درسی خبرساز شده است.

علاوه بر این طی سالهای اخیر دیدگاه سیاسی «نگاه به شرق» علی خامنهای در کتابهای درسی لحاظ شده و واقعیتهای تاریخی که به ضرر روسیه است، از کتابهای تاریخ دبیرستان حذف شد.

در همان زمان علی مطهری، نایبرئیس پیشین مجلس، با اشاره به «نفوذ» روسیه در حکومت ایران و وجود افراد «روس گرا» در بدنه حاکمیت، گفت که حتی در کتابهای درسی نیز برخی حقایق تاریخی را که به ضرر روسیه بوده است، حذف کردهاند. این به معنای تحریف تاریخ و فریبدادن ملت است.

اخبار مرتبط