logo_eet

برزیل با فشار آمریکا پهلوگرفتن ناوهای ایرانی در ریودوژانیرو را به تعویق انداخت

جو بایدن (رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا) و لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا (رئیس جمهور برزیل)
(EVARISTO SA,JIM WATSON/AFP via Getty Images)
جو بایدن (رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا) و لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا (رئیس جمهور برزیل) (EVARISTO SA,JIM WATSON/AFP via Getty Images)

برزیل پهلوگرفتن ناوهای ایرانی مکران و دنا در ریودوژانیرو را به بعد از سفر لولا داسیلوا رئیسجمهور این کشور به آمریکا و دیدار با جو بایدن موکول کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع عنوان کرد که دولت برزیل در آستانه سفر لولا داسیلوا به آمریکا تسلیم فشار ایالات متحده شد و این تصمیم را گرفت.

برزیل روز ۱۳ ژانویه به دو کشتی مکران و دنا اجازه داده بود تا از ۲۳ تا ۳۰ ژانویه در بندر ریو پهلو بگیرند، اما پس از مدتی این اجازه را لغو کرد.

وزارت خارجه برزیل گفت که آن بازه اکنون لغو شده و کشتیهای ایرانی برای پهلوگرفتن از ۲۶ فوریه تا سوم مارس مجوز دارند.

یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که چشمانداز حضور ناوهای جنگی ایران در ریو پیش از دیدار لولا با بایدن در روز جمعه «رویداد ناخوشایندی بود که مایل به پرهیز از آن بودیم

این مقام گفت که «گفتگوهای پشت پرده زیادی در سطوح خیلی مختلف در این باره انجام شد» و افزود: «خبر خوبی است که این دو رویداد دیگر همزمان نیست

از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت خارجه برزیل گفت «این فرضی اشتباه است» که واشنگتن بر برزیل فشار وارد کرده بود. او گفت: «نیامدن کشتیها در تاریخ ۲۳ تا ۳۰ ژانویه هیچ ربطی به ما نداشت و بعد برای ۲۶ فوریه تا ۳ مارس برنامهریزی شد. به آمریکا هم ربطی نداشت

دو ناو مکران و دنا در راستای آنچه که فرماندهان نیروی دریایی ارتش مأموریت «سفر بینقارهای» خواند، قرار است بهزودی از کانال پاناما در قاره آمریکا عبور کنند و در جریان همین مأموریت قصد دارند در بنادر برزیل توقف کنند.

وزارت خزانهداری امریکا ۱۵ بهمنماه اعلام کرد که این دو کشتی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی را در لیست تحریمهای خود قرار داده است.همچنین ودانت پاتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته یادآور شد، واشنگتن فعالیتهای نیروی دریایی ایران در نیمکره غربی را بهدقت رصد میکند.

مقامهای پاناما نیز روز ۱۹ بهمنماه اعلام کردند، تا زمانی که ناوهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی هنجارهای بینالمللی را رعایت کنند، میتوانند از کانال پاناما عبور کنند.

اخبار مرتبط