Search
Asset 2

«کالری مصرفی» ایرانیان به زیر سطح استاندارد جهانی رسید

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد جهانی است.
(Public Domain)

مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی طی یک گزارش جامع درباره ابعاد فقر در سال گذشته، اعلام کرده که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد جهانی بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند و بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند و این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوارها به‌ دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. دوم اینکه خانوارها به‌ دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند.

در این گزارش خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. به این ترتیب، خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به هشت میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان ‌می‌رسد.

از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک دهه اخیر تورم‌ بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد غذایی آنان تاثیر منفی گذاشته است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی