Search
Asset 2

جاسوسی نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی از ایرانیان نروژ

اینترنت و جاسوسی و سایبری جمهوری اسلامی
(PUBLIC DOMAIN)

سرویس امنیتی پلیس نروژ اعلام کرد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی باهدف تهدید، نفوذ و یا حتی قتل ایرانیان مخالف حکومت در این کشور، از این افراد جاسوسی سایبری میکند.

پلیس امنیت نروژ در ارزیابی خود از تهدیدات سال ۲۰۲۳، جاسوسی دیجیتال از پناهندگان را بهعنوان یکی از خطرات اصلی علیه این کشور عنوان کرده است.

سرویس امنیتی پلیس نروژ با اشاره به نقش پررنگ ایران دراینرابطه میگوید جمهوری اسلامی از این شیوه برای نظارت روی افرادی که از نگاه آنها «مخالف نظام» بهحساب میآیند استفاده میکند.

بنا بر این گزارش جمهوری اسلامی از ظرفیت سایبری خود برای هک و کنترل دستگاههای موبایل و رایانه ایرانیان مقیم نروژ استفاده میکند.

هانه بلومبرگ، رئیس سرویس امنیتی پلیس نروژ با اشاره به نقش پررنگ ایران در این رابطه میگوید جمهوری اسلامی از این شیوه برای نظارت روی افرادی که از نگاه آنها «مخالف نظام» بهحساب میآیند استفاده میکند.

به گفته بلومبرگ، ایران از دو روش برای این کار بهره میبرد؛ روش اول از طریق نصب بدافزار با ارسال پیامک صورت میگیرد و روش دوم، با ارسال بدافزار از طریق ایمیل آلوده انجام میشود.

او همچنین تایید کرد که برخی از اعضای خانواده بازداشتیهای اخیر ایران در نروژ به دلیل این تهدیدات مجبور به سکوت شدهاند.

پیشازاین نیز نهادهای امنیتی برخی کشورهای دیگر اروپایی نسبت به افزایش فعالیت جاسوسی جمهوری اسلامی علیه ایرانیان ساکن این کشورها خبر داده بودند.

توماس هالدنوانگ، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان در ۱۲ دیماه، ضمن هشدار به ایرانیان ساکن این کشور و مخالفان جمهوری اسلامی برای رعایت موارد احتیاطی خبر داد که جمهوری اسلامی فعالیتهای شبکه جاسوسی خود را در زمینه شناسایی مخالفان در آلمان و جمعآوری اطلاعات درباره آنها و خانواده این افراد شدت بخشیده است.

همچنین مت جوکس، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا نیز در ۲۸ بهمنماه، اعلام کرد که حکومت ایران دستکم ۱۵ مرتبه برای ربودن یا حتی کشتن شهروندان بریتانیایی یا افراد [غیربریتانیایی] ساکن در این کشور که از سوی مقامهای تهران یک تهدید تلقی میشدند تلاش کرده است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی