Asset 2

جو بایدن: اگر چین حاکمیت ما را تهدید کند، اقدام خواهیم کرد

(MANDEL NGAN,NOEL CELIS/AFP via Getty Images)
شی جین پینگ (رئیس‌جمهور چین),جو بایدن (رئیس جمهور آمریکا)
(MANDEL NGAN,NOEL CELIS/AFP via Getty Images) شی جین پینگ (رئیس‌جمهور چین),جو بایدن (رئیس جمهور آمریکا)

جو بایدن رئیسجمهور ایالات متحده، در جمع اعضای کنگره آمریکا گفت که دستور او برای ساقط کردن یک بالن جاسوسی چینی که اواخر هفته گذشته از حریم هوایی ایالات متحده عبور کرد، دلیلی بر تعهد او به دفاع از کشور و در صورت لزوم به مبارزه با رژیم کمونیستی چین است.

جو بایدن در جریان سخنرانی سالانه خود در جمع اعضای سنا و نمایندگان مجلس امریکا گفت: «در جایی که چین برای ارتقا منافع آمریکا مفید باشد و به نفع جهان باشد، متعهد هستم با این کشور همکاری کنم

او در ادامه توضیح داد: «اما در این مورد اشتباه نکنید، همانطور که هفته گذشته بهصراحت اعلام کردیم، اگر چین حاکمیت ما را تهدید کند، ما برای محافظت از کشورمان اقدام خواهیم کرد همانطور که این کار را قبلاً انجام دادیم

رئیسجمهور امریکا همچنین تأکید کرد که مواضع ایالات متحده را برای شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین تشریح، و بهصراحت اعلام کرده است که رقابت را بر درگیری ترجیح میدهد.

در میانه سخنرانی به نظر میرسید که جو بایدن از متن سخنرانیاش خارج شد و خطاب به حاضران در این نشست مشترک پرسید که آیا میتوانند شخصی را نام ببرند که بخواهد جای خود را با شی جین پینگ عوض کند. به نظر میرسید که او در حال اشاره به این بود که اگرچه افراد زیادی ممکن است از چین بترسند، ولی تعداد اندکی تمایل دارند در جایگاه یک کشور کمونیستی قرار گیرند.

او گفت: «رهبری را برای من نام ببرید که بخواهد جایش را با شی عوض کند

او در ادامه سخنرانی سالانه خود مدعی شد قبل از دولت او «داستان درباره چگونگی افزایش قدرت جمهوری خلق چین و سقوط آمریکا در جهان بود» اما اکنون و در دوران او این وضعیت تغییر کرده است.

بایدن همچنین در سخنرانی ۷۳ دقیقهای خود تلاش کرد کشوری را به تصویر بکشد که به طرز چشمگیری نسبت به کشوری که دو سال پیش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، بهبودیافته است و به دنبال این بود که ثابت کند ریاستجمهوری او نتایج مثبتی هم در داخل و هم در خارج از آمریکا داشته است.

وی بر ایجاد شغل بیسابقه در دوران تصدی خود به دنبال خروج آمریکا از همهگیری کووید۱۹ تأکید کرد و همچنین به زمینههای پیشرفت دوحزبی در دو سال اول ریاستجمهوری خود از جمله در پروژههای زیرساختی حیاتی ایالتها و تولید با فناوری پیشرفته اشاره کرد. بایدن گفت: «دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم با یکدیگر کار کنیم و در این کنگره هم در مورد چیزهای مهم به اجماع دست یابیم

اما برخی از جمهوریخواهان با اظهارات بایدن مخالف بودند.

سناتور تد کروز پس از سخنرانی به اپک تایمز گفت: «مایه تأسف است که بایدن امروز مدعی شد که در مقابل چین ایستادگی میکند و دشمنان آمریکا ضعیفتر شدهاند

وی ادامه داد: «متأسفانه، درحالیکه یک بالن جاسوسی چینی بیش از یک هفته بر فراز آمریکا پرواز میکرد، تمام دنیا به رئیسجمهور خندیدند، ما باید همان لحظه که این بالن وارد حریم هوایی ایالات متحده شد آن را ساقط میکردیم

سناتور جاش هاولی نیز در گفتوگو با اپک تایمز گفت که او معتقد است چارچوببندی بایدن در مورد موضوع بالن چینی غیرصادقانه بود.

جاش هاولی توضیح داد که ماجرای بالن چینی یک شکست کامل برای دولت بایدن بود، مردم آمریکا مشاهده کردند که بایدن در زمینه بازدارندگی در برابر چین شکست خورد و این واقعیت را به ما نشان داد که تصمیمگیرهای بایدن از سیاستگذاری بخش انرژی تا تصمیمات نظامی، آمریکا را بیشتر از هرزمان دیگری به چین وابسته کرده است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی