Search
Asset 2

مسمومیت دانش‌آموزان دختر به پردیس تهران رسید

مسمومیت دانش آموزان دبیرستان دخترانه دولتی پردیس
(PUBLIC DOMAIN)

پس از مسمومیت تعداد زیادی دانشآموز دختر در شهرهای قم و بروجرد، این بار تعدادی از دانشآموزان دبیرستان دخترانه خیام شهر پردیس در استان تهران دچار مسمومیت شدند.

بر اساس گزارشهای منتشر شده، به دنبال این اتفاق که امروز نهم اسفندماه رخ داد، ۳۵ دانشآموز این مدرسه دخترانه به بیمارستان منتقل شدهاند.

باگذشت ماهها از آغاز این مسمومیتها و درحالیکه اخبار نگرانکننده از گسترش این مسمومیتها در ایران ادامه دارد، مسئولان به اظهارنظرهای ضدونقیض خود ادامه میدهند.

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مجلس جمهوری اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که حداقل ۱۰ تا ۱۵ شهر ما درگیر «مسمومیت دانشآموزی» شده است.

بر اساس گزارشهای منتشر شده از اوایل آذرماه، بیش از ۲۰۰ تن از دختران دانشآموز در دستکم ۱۲ مدرسه در قم و ۳ مدرسه بروجرد، بر اثر مسمومیت تنفسی به بیمارستان منتقل شدند.

از سوی دیگر بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز امروز گفت: «تحقیقات انجام شده نشان داد که سم بسیار خفیفی باعث مسمومیت خفیف در دانشآموزان شده که البته عوارضی ایجاد نکرده است

او اما گفت «بررسی اینکه سم از کجا میآید. در حد وزارت بهداشت نیست و عمدی بودن آن به عهده ما نیست

به دنبال افزایش مسمومیت دانشآموزان دختر، این گمانهزنی مطرح شد که گروههای مذهبی افراطی باهدف جلوگیری از تحصیل دختران، با اقدامات خرابکارانه باعث مسمومیت دانشآموزان میشوند.

هرچند در ابتدا تمامی مسئولان این گمانهزنی را تکذیب کردند؛ اما سرانجام یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت از عمدی بودن مسمومیت دانشآموزان در مدارس قم خبر داد و گفت افرادی دوست داشتند که تمام مدارس بهویژه مدارس دخترانه تعطیل شود.

دو روز پیش نیز روزنامه شرق به نقل از فاضل میبدی، استاد دانشگاه و حوزه از دخیل بودن گروه «هزاره گرا» در مسمومیت دانشآموزان خبر داد. البته او امروز سخنان خودش را تکذیب کرد.

فاضل میبدی در آن گفتوگو عنوان کرده بود: «گفته میشود گروهی موسوم به هزاره گرا مسئول این مسمومیتهای سریالی در مدارس هستند. این گروه معتقد است که دختران نباید درس بخوانند یا نهایتاً باید تا سوم دبستان درس بخوانند

به گفته او اعضای این گروه تندرو و ضد مدرنیته معتقد هستند که دختران نباید درس بخوانند یا نهایتاً باید تا [مقطع] سوم دبستان درس بخوانند.

فاضل میبدی به نقل از یک جامعهشناس که روی عقاید این گروه بنیادگرا تحقیق کرده است، اضافه کرد: «مرکز ثقل این گروه در قم و اصفهان است

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی