logo_eet

خشم رئیس‌ جمهور ایتالیا از سرکوب اعتراضات در ایران

(Photo by FILIPPO MONTEFORTE/POOL/AFP via Getty Images)
سرجیو ماتارلا
(Photo by FILIPPO MONTEFORTE/POOL/AFP via Getty Images) سرجیو ماتارلا

سرجیو ماتارلا، رئیسجمهور ایتالیا در جلسه معارفه و تقدیم استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور، خشم خود را نسبت به سرکوب اعتراضات در ایران توسط جمهوری اسلامی ابراز کرد.

خبرگزاری ایتالیایی آنسا گزارش داد که در این دیدار که روز چهارشنبه ۲۱ دیماه انجام شد، سرجیو ماتارلا، سرکوب اعتراضات و اعدام معترضان در ایران را وحشیانه خواند.

او از محمدرضا صبوری که برای تقدیم استوارنامه خود به ارگ ریاستجمهوری رم رفته بود، خواست که درخواست ایتالیا مبنی بر توقف فوری خشونت علیه مردم ایران را به دولت خود اعلام کند.

رئیسجمهور ایتالیا در یک اقدام دیگر که مطبوعات ایتالیا آن را نادر خواندند از احساسات شخصی خود نیز سخن گفت و عنوان کرد که شخصاً از سرکوب اعتراضها و صدور احکام اعدام برای معترضان خشمگین است.

مطبوعات ایتالیا تأکید کردند که ابراز احساسات شخصی از سوی رئیسجمهور ایتالیا در مراسم رسمی و انظار عمومی، یک اتفاق نادر است.

اخبار مرتبط