Search
Asset 2

مرگ ۶۰ هزار نفر در چین طی ماه گذشته بر اثر کرونا

(Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images)بحران کرونا
(Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images) بحران کرونا

در پی فشار بینالمللی به حزب کمونیست چین برای شفافسازی و ارائه اطلاعات مرتبط با بیماران کرونا، مقامات بهداشتی پکن تایید کردند که طی ماه گذشته ۶۰ هزار نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید۱۹ در این کشور جان باختهاند.

مقامات رسمی این کشور البته اعلام کردهاند که تعداد تلفات کرونا در ماه گذشته را بهجای ارائه «آمار» از طریق «تحلیل» برآورد کردهاند.

انتشار تعداد قربانیان کووید از سوی رژیم کمونیستی چین پس از انتقادهای گسترده بینالمللی، از جمله از سوی سازمان بهداشت جهانی، به دلیل نادیده گرفتن شدت شیوع و عدم شفافیت آنها در قبال تعداد و میزان شیوع کرونا انجام شد.

همچنین بهتازگی رسانه چینی «اکونومیک آبزرور» نتایج تحقیق دانشگاه پکن را منتشر کرد که بر اساس آن در آخرین پیک کرونا در این کشور، حدود ۹۰۰ میلیون نفر به ویروس کووید۱۹مبتلا شدهاند که ۸۰ درصد آنها با علائم شدید روبرو هستند.

بر اساس این گزارش که ۲۳ دیماه منتشر شد، بالاترین میزان آلودگی در دور جدید شیوع کرونا مربوط به سه استان غربی چین است که استان گانسو با حدود ۹۱ درصد مبتلایان بالاترین میزان شیوع بیماری را داشته و به ترتیب استان یوننان با ۸۴ درصد و استان چینگهای با ۸۰ درصد نرخ آلودگی، بیشترین آمار افرادی را که به کووید مبتلا شدهاند به خود اختصاص دادند

از سوی دیگر «زنگ گوانگ» ، رئیس سابق مرکز کنترل بیماریهای چین، اعلام کرد که هرچند موج کووید در برخی نقاط به اوج خود رسیده است؛ اما این بیماری هنوز در مناطق روستایی چین به اوج خود نرسیده است و اوج موج کووید در زمانی بین بهمن تا فروردین خواهد بود.

در همین حال فنگ چونگی، استاد دانشگاه فناوری سیدنی، به اپک تایمز گفت که حزب حاکم کمونیست چین بهطورجدی حقیقت را پنهان میکند و ممکن است تعداد واقعی قربانیان کووید ۱۹بسیار بیشتر از آنچه حزب کمونیست گزارش کرده است باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: خبرنگاران رسانههای خارجی مستقیماً به سالنهای تشییع جنازه رفتند تا وضعیت را ببینند، آنها تعداد زیاد اجساد و تابوتهای فراوانی که همهجا وجود داشت را مشاهده کردند.همه میدانند که پکن دروغ میگوید.

وی در ادامه با شاره به افزایش تنش میان سازمان بهداشت جهانی و حزب کمونیست چین گفت: سازمان بهداشت جهانی مدام از حزب کمونیست میخواهد که آمار واقعی را منتشر کند و رژیم چین تحتفشار است. حکومت چین اکنون در حال ایجاد یک تغییر جزئی است؛ اما حتی اگر مرگ دهها هزار نفر دیگر را گزارش کند، باز هم با واقعیت فاصله دارد؛ زیرا تعداد واقعی کشتهشدگان احتمالاً ۱۰ برابر، ۲۰ برابر یا ۳۰ برابر بیشتر از دادههایی است که اخیراً منتشر شده است.

فنگ چونگی خاطرنشان کرد که ردههای بالای حزب کمونیست چین بهخوبی میدانند که افراد زیادی در جریان شیوع اخیر جان خود را ازدستدادهاند، اما جرأت ندارند به شکست سیاستهای خود اعتراف کنند.

وی گفت: هرچند سیاست «کووید صفر» شی جین پینگ کنار گذاشته شد، اما او هرگز در این مورد سخنی نگفته و حتی کوچکترین همدردی با مردم بهخاطر بیماری و مرگشان ابراز نکرد و همچنان از دستاوردهای خود در مدیریت کووید تمجید میکند.

فنگ معتقد است که تأخیر و پنهانسازی دادههای واقعی در این دور از شیوع کووید۱۹چین، اعتبار حزب کمونیست چین را از بین برده است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی