logo_eet

نابسامانی نرخ دلار در ایران؛ فروش ارز با کارت ملی متوقف شد

صرافی ملی ایران و اوضاع نابسامان نرخ و فروش ارز
صرافی ملی ایران و اوضاع نابسامان نرخ و فروش ارز (ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و با تصمیم بانک مرکزی ایران، فروش ارز به شهروندان که با کارت ملی و بهصورت سهمیه یکبار در سال انجام میشد، متوقف شد.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران، در سیاستهای جدید ارزی ازاینپس دیگر این بانک، ارز برای فروش با کارت ملی در اختیار صرافیها قرار نمیدهد؛ البته صرافیها میتوانند از منابع داخلی خودشان در همان سرفصل ارز از مردم بخرند و به مردم بفروشند.

بانک مرکزی در حالی این تصمیم را گرفت که روز گذشته نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۵۰ هزار تومان گذشت و رکورد تاریخی را در کاهش ارزش پول ملی ایران به ثبت رساند.

همچنین بانک مرکزی از امروز نهاد جدیدی را به نام «مرکز مبادله طلا و ارز ایران» راهاندازی کرد که در این مرکز ۶۸ نوع قلم خدمات تأمین ارز انجام خواهد شد و ارزها بر اساس نیاز مانند «ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز مأموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکتهای هواپیمایی داخلی، ارز شرکتهای ترانزیت زمینی و دریایی» اختصاص مییابد.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی مردم برای دریافت ارز موردنیاز خود باید به کارگزاریهایی که بانک مرکزی معرفی میکند مراجعه کنند و در زمان مشخصی ارز خود را دریافت میکنند. در آینده صرافیهای بانکی و تضامنی نیز به این کارگزاریها اضافه خواهد شد.

طبق این دستورالعمل جدید؛ برای مسافرتهای زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرتهای هوایی ۵۰۰ یورو اختصاصدادهشده است. همچنین ارز مسافرتی پشت گیت فرودگاهها به مسافران تحویل داده خواهد شد.

جلسه ارزی مجلس پشت درهای بسته

در پی افزایش بیسابقه نرخ ارز، نمایندگان مجلس امروز ۲ اسفندماه جلسه غیرعلنی برگزار کردند و به بررسی شوک ارزی در ایران پرداختند.

بر اساس گزارشهای منتشر شده در مطبوعات ایران قرار بود که وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی در این جلسه شرکت کنند؛ اما این افراد در مجلس حاضر نشدند.

شهباز حسنپور نماینده مجلس جمهوری اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده در این جلسه غیرعلنی گفت که یکی از سؤالات جدی نمایندگان از رئیس مجلس این است که چرا ۵ الی ۶ استیضاحی که در جریان است اعلام وصول نشده و از ابزار قانونی مجلس برای پاسخگویی به مردم استفاده نمیشود.

به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان خواستار این هستند که حداقل استیضاح ۲ الی سه وزیر سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

اخبار مرتبط