logo_eet

استفاده جمهوری اسلامی از فناوری چینی تشخیص چهره برای شناسایی افراد بی‌حجاب

(Photo by Leon Neal/AFP via Getty Images)
(Photo by Leon Neal/AFP via Getty Images)

فاکس نیوز خبر داد که مقامات ایرانی ممکن است از فناوری تشخیص چهره چین برای کمک به اجرای قوانین سختگیرانه در مورد حجاب اجباری و صدور جریمه و سایر مجازاتها علیه کسانی که قوانین مربوط به حجاب اجباری را زیر پا میگذارند استفاده کنند.

نشریه آمریکایی فاکس نیوز با انتشار یک گزارش در مورد استفاده حکومت ایران از سیستم تشخیص چهره برای تحت تعقیب قرار دادن منتقدان خود نوشت: مهسا علیمردانی، محقق دانشگاه آکسفورد و فعال مدنی معتقد است شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این فناوری در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

علیمردانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی سالها وقت صرف ایجاد یک بانک اطلاعاتی بیومتریک از تمامی شهروندان کرده که شامل اسکن چهره نیز است.

وی افزود: جمهوری اسلامی سالهاست که از نظارت دیجیتالی خودکار برای اجرای قوانین و هدف قراردادن منتقدان خود همچنین نظارت بر رسانههای اجتماعی استفاده میکند.

فاکس نیوز همچنین در ادامه به نقل از «شاپرک شجری زاده» فعال مدنی و یکی از مخالفان حجاب اجباری نوشت: بسیاری از مردم در خیابانها دستگیر نشدهاند، یکی دو روز بعد در خانههایشان دستگیر شدند.

شجری زاده از اینکه حکومت ایران از فناوری تشخیص چهره برای یافتن و مجازات زنانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمیکنند ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش با اشاره به اینکه چندین آژانس ایرانی فناوری نظارتی را از یک شرکت چینی خریداری کردهاند، ادامه میدهد: چندین بازوی حکومت ایران به فناوری تشخیص چهره دسترسی دارند. مقامات راهنماییورانندگی ایران از سال ۲۰۲۰ استفاده از آن را برای صدور جریمه و ارسال اخطار به زنان از طریق پیامک در مورد داشتن حجاب در داخل وسیله نقلیه آغاز کردند.

گفتنی است ایالات متحده ماه گذشته، یک شرکت چینی فعال در زمینه سیستمهای نظارتی تصویری را که به گفته مقامات، فناوری ساخت آمریکا را در اختیار سپاه پاسداران قرار داده و در سرکوب اویغورها در چین نیز دست داشته است، در فهرست سیاه تحریمها قرارداد.

شرکت چینی «تیاندی تکنالجیز» نرمافزار تشخیص چهره خود را برای کمک به مقامات چینی در شناسایی اویغورها یا سایر اقلیتهای قومی و همچنین برای استفاده در «بازجوییهای هوشمند» طراحی کرده است.

تحریمهای وزارت بازرگانی علیه «تیاندی»، شرکتهای آمریکایی را از صادرات قطعات به این شرکت منع میکند.

شرکت فناوری اینتل، غول تولید و طراحی نیمرساناها که در کالیفرنیا مستقر است، پردازندههایی را برای سیستمهای ضبط ویدئوی شبکهای شرکت تیاندی ارائه کرده است. اما قبل از این که تحریمها علیه این شرکت چینی اعلام شود، شرکت اینتل ارجاعات به «تیاندی» را از وبسایت خود حذف کرد.

اخبار مرتبط