(Amazing Mikael/iStock)
(Amazing Mikael/iStock)

تحقیقاتی درباره ارتباط بین تله‌پاتی و تماس‌های تلفنی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

نویسنده: اپک تایمز

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

نویسنده: اپک تایمز

اشتراک‌گذاری مطلب:

(Amazing Mikael/iStock)
(Amazing Mikael/iStock)

 

اپک تایمز در بخش ماوراء دانش، در جستجوی تحقیقات و گزارش ‏هایی است که به تصورات ما بال و پر دهد و راه را برای مسائل امکان‌پذیر جدید باز کند. در بخش نظرات، لطفاً افکار و عقاید خودتان را درباره این موضوعات بحث‌برانگیز با ما به اشتراک بگذارید.

در یکی از مطالعات اخیر از افراد درخواست شد که وقتی زنگ تلفن آنها به صدا درمی‌آید حدس بزنند چه کسی آن طرف خط است و نتایج نشان داد که میزان موفقیت به‌طورکلی فراتر از تصادفی بودن حدس‌ها بود.

سرپرست این تیم تحقیق، «روپرت شلدراک» بود که دارای درجه دکتری در بیوشیمی از دانشگاه کمبریج و فارغ‌التحصیل رشته فلسفه و تاریخ علم از دانشگاه هاروارد است. تحقیق مذکور با عنوان «تست خودکار تله‌پاتی تلفنی با استفاده از تلفن‌های همراه» در ماه ژوئیه – اوت منتشر شد.

او گروهی از افراد را در اختیار داشت که از میان اعضای خانواده و دوستان آنها سه فرد تماس‌گیرنده به‌طور مخفیانه برای او انتخاب شد. یکی از افراد تماس‌گیرنده به‌طور تصادفی توسط کامپیوتر انتخاب شده و مطلع می‌شد که تماس تلفنی برقرار کند. فرد مورد آزمایش قبل از آگاهی از هویت فرد تماس‌گیرنده، باید حدس می‌زد که آن سوی خط کدام‌یک از سه فرد تماس‌گیرنده احتمالی است. این آزمون شش بار برای هر شخص  آزمایش شونده تکرار شد.

اگر گروه تحت آزمایش فقط ۳۳.۳ درصد از موارد را به‌درستی حدس می‌زدند، تصادفی‌بودن حدس‌ها محرز می‌شد. بااین‌حال، از ۲۰۸۰ آزمون، میزان موفقیت ۴۱.۸ درصد بود که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از تصادفی بودن در نظر گرفته می‌شود.

برای گروه دیگر تنها دو نفر به عنوان افراد تماس‌گیرنده به‌طور پنهانی انتخاب شد و میزان موفقیت به ۵۰ درصد رسید. بااین‌حال، از ۷۵۴ آزمون، میزان موفقیت ۵۵.۲ درصد بود، که این نتیجه نیز معنی‌دار در نظر گرفته می‌شود.

این مطالعه در ادامه تحقیقات قبلی انجام شد که نتایج قابل‌توجهی در تأیید تله‌پاتی تلفنی ارائه دادند. هدف اصلی این مطالعه بررسی کاربرد «آزمون‌های خودکار» با استفاده از تکنولوژی‌های جدید بود. مطالعات قبلی در محیط‌های کنترل شده با خطوط تلفن ثابت انجام شدند و برای جلوگیری از تقلب آزمایش شونده ها از آنها فیلم‌برداری می‌شد.

بااین‌حال، در مطالعه اخیر تلفن‌های همراه مورد استفاده قرار گرفتند و افراد تحت نظارت نبودند. شلدراک نوشت که او و تیم تحت نظر او قصد داشتند مشاهده کنند: «در آزمون تحت شرایط زیست‌محیطی که در آن آزمایش شونده ها درحالی‌که به زندگی عادی خود می‌پردازند و از گوشی‌های تلفن همراه استفاده می‌کنند، چه نتایجی کسب می‌شود.»

«ما از افراد فیلم‌برداری نکردیم یا آنها را تحت نظر قرار ندادیم، ازاین‌رو ممکن است که برخی از آنها تقلب کرده باشند. بنابراین، ادعا نمی‌کنیم که نتایج مثبت کسب‌شده در این آزمایش‌های تحقیقاتی، شواهد قانع‌کننده‌ای برای تله‌پاتی هستند، بلکه آنها به شیوه‌های جدیدی از بررسی تله‌پاتی تجربی اشاره می‌کنند.»

بااین‌حال، اشاره کرد که حتی اگر آنها تحت نظر نبودند، این احتمال بسیار بعید به نظر می‌رسد که تقلب کرده باشند. اول از همه، هیچ انگیزه‌ای برای تقلب وجود نداشت. محققان به‌خاطر به‌کارگیری تعداد خاصی از آزمایش شونده ها هزینه پرداخت کردند، اما در قبالِ کسب نتایج وجهی پرداخت نشد.
نمودار نمرات نیز نشان می‌دهند تقلبی رخ نداده است: «به احتمال زیاد متقلبان باید دارای نمرات بالایی می‌بودند و بسیاری از افراد مورد آزمایش برحسب تصادف نمراتی در حد انتظار کسب کردند. اما در واقع نمرات بسیاری از آنها فراتر از تصادف بود.»

شلدراک نوشت: «اگر تقلب رخ می‌داد، به‌جای اینکه تعداد معدودی دست به تقلب‌های بسیاری بزنند، اکثر آنها مرتکب تقلب به میزان کمتری می‌شدند [تا نتایج مشاهده‌شده را ارائه دهند] و برای انجام چنین کاری آنها مجبور بودند با حداقل یکی از افراد تماس‌گیرنده خود تبانی کنند. این مورد بسیار غیر‌قابل‌قبول به نظر می‌رسد.»

اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌شود.