Search
Asset 2

ریشه اصطلاح زهره ترک شدن

ریشه ضرب المثل زهره ترک شدن

ریشه ضرب المثل زهره ترک شدن

ریشه اصطلاح «زهره ترک شدن» هر چند که چندان خوشایند نیست، ولی در میان مردم در زمان‌‏های گذشته و حال رواج داشته است.

زهره کلمه فارسی است که به کیسه صفرا گفته می‌‏شود.

صفرا یا زردآب همان مایع قلیایی زرد رنگی است که از سلول‌‏های کبد ترشح و از راه مجرای کبدی از جگر خارج می‌‏شود.

سپس به کیسه صفرا (زهره) می‌‏رود و جمع می‌‏شود تا در موقع هضم غذا به تدریج از آنجا خارج شود.

ریشه اصطلاح زهره ترک شدن به این برمی‌‏گردد که وقتی کسی در اثر ترس شدید می‌‏میرد، قبل از فوت زردآب از دهانش خارج می شود. به همین دلیل مردم قدیم می گفتند از ترس زهره‌‏اش ترکید.

مطالب دیگر:

ریشه اصطلاح : گر نگه دار من آنست که من می‌‌‏دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌‌‏دارد

ریشه ضرب المثل « قمپز در کردن »

ریشه ضرب‌‏المثل جواب دندان شکن وزیر

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی