Search
Asset 2

ضرب المثل‌‌‏های رایج با توضیحات کوتاه و مختصر

ضرب المثل‌‌‏های رایج با توضیحات کوتاه و مختصر

ضرب المثل‌‌‏های رایج با توضیحات کوتاه و مختصر

آب از آب تکان نمی خورد: هیچ اتفاقی نمی‌‌‌‏افتد؛ خاطرجمع باشید

آب از دستش نمی‌‌‌‏چکد: اشاره به آدم خسیس و تنگ نظر است

آب نطلبیده مراد است: هرگاه برای کسی نا خواسته آب بیاورند، به فال نیک تعبیر می‌‌‌‏شود

آب زیرکاه: فریب کار، تودار، موذی، به‌‌‌‏صورت نامرئی نفوذ کردن، تخریب کردن

آب پاکی روی دست کسی ریختن: جواب رد دادن، جواب منفی دادن

آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌‌‌‏گردیم: از داشتن چیزی یا نعمتی بی‌‌‌‏اطلاع بودن و قدر ندانستن

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب: وقتی که کار از دست رفت و آنچه که نباید بشود شد دیگر فرقی نمی کند

آتش بیار معرکه: دو بهم زن، فتنه انگیز و سخن چین

آتش که شعله ور شود خشک وتر با هم می‌‌‌‏سوزند: بلا و مشکل که برسد گناه‌‌‌‏کار و بی‌‌‌‏گناه با هم از بین می‌‌‌‏روند

آدم به امید زنده است: اگر امید را از دست بدهی دیگر انگیزه‌‌‌‏ای برای زنده بودن نداری

آدم گدا اینهمه ادا: آدم پست وفرومایه که فخرفروشی کند

آدم زنده وکیل وصی نمی‌‌‌‏خواهد: کسی که خود در مجلسی حاضر است لزومی ندارد کسی به جای او حرف بزند

آش نخورده و دهن سوخته: کسی خلافی انجام نداده ولی گناه کار شده است

آفتابه خرج لحیم: خرج و هزینه بیهوده برای وسیله‌‌‌‏ای که از کار افتاده و ارزش درست کردن ندارد

آفتاب لب بام: کسی که پیر شده و اثرات ناتوانی و مرگ در او پیدا شده

آن ‌‌‌‏را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است: کسی که خلافی انجام نداده از چیزی نمی‌‌‌‏ترسد

آواز دهل شنیدن از دور خوش است: شنیدن وصف خوشی‌‌‌‏های مردم ممکن است کاملا منطبق بر واقعیت نباشد

آه ندارد با ناله سودا کند: برای توصیف نداری و فقر کسی به کار می‌‌‌‏رود

مطالب دیگر:

داستان کوتاه از آنچه چین بیش از همه پنهان می‌‌‏کند

مد لباس زنان در دوران هخامنشی

راز موفقیت بنجامین فرانکلین

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی