Search
Asset 2

اخبار اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸

واقعیت پنهان پشت دادخواهی بزرگ ۲۵ آوریل فالون گونگ

بسیاری از تحلیل‌گران امور چین، معتقدند که تجمع ۱۰ هزار نفری تمرین کنندگان روش معنوی فالون گونگ، ۲۰ سال قبل در روز ۲۵ آوریل، عامل تسریع سرکوب عظیمی بود که کمی پس از آن آغاز شد. این دادخواهی با وجود جمعیت زیاد، بسیار صلح‌آمیز و منظم برگزار شد. اما مقامات

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی