Asset 2

تیر ۴, ۱۳۹۸

تظاهرات هزاران نفر علیه نفوذ پکن در رسانه‌های تایوان

ده ها هزار نفر از  مردم تایوان روز ۲۳ ژوئن برابر با ۲ خرداد ، در حالی که باران به شدت می‌بارید به خیابان‌ها آمدند و خواستار ممنوعیت فعالیت رسانه‌های طرفدار رژیم کمونیستی چین در تایوان شدند. در سال‌های اخیر، چین به رسانه‌های محلی تایوان، احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی