Search
Asset 2

دریچه‌ای به دنیای زیبای رقصندگان شن یون

(Shen Yun Performing Arts)
(Shen Yun Performing Arts)

رقصندگانی که عضوی از شرکت هنرهای نمایشی شن‌‌‌‌‏یون هستند زندگیشان را زیر چراغهای پرنور صحنه سپری میکنند، اما فقط روی صحنه نیست که میدرخشند. زیبایی آنها ازدرونشان میآید که با زیبایی حاصل از آرایش و لباسهای مجلل قابل مقایسه نیست.

در این ویدیوی سایت Shen Yun Zuo Pin میتوانیم ببینیم  برای یک هنرمند شرکت هنرهای نمایشی در نیویورک چه اندازه قدرت ذهنی و فداکاری و تعهد فیزیکی نیاز است تا هر ساله صدها اجرا را به انجام برساند.

«نیاز به ذهنی فولادی و اندامی منعطف»

وقتی فردی در مهارتی استاد میشود به این معنی است که زمان و تلاش بسیاری را صرف آن کار کرده است و از همه مهمتر، قلب زیادی برای آن کار گذاشته است. رقصندگان شن یون فقط رقصنده نیستند، آنها ورزشکار نیز هستند، آنها انتقالدهنده تاریخ سنتی چین بوده و شاید مهمتر از همه، مصداق بارز فروتنی هستند.

این رقصندگان کاری میکنند که رقصیدن که کاری بیاندازه دشوار است آسان به نظر میآید. از اجرای عالی قدمهای ساده (مانند «یوان چانگ» یعنی قدمهای سریع کوچکی که رقصنده را شناوردرهوا نشان میدهند) تا حرکات دشوار، چرخشهای ورزشکارانه مانند بالانس هوایی بدون استفاده از دست و معلقزدن، رقصندگان همه این حرکات را طوری انجام میدهند که بسیار راحت به نظر میآید. این ویدیو شمهای از تمرینات این رقصندگان را به ما نشان میدهد.

«شما باید گذشته را کاوش کنید تا بتوانید الهامبخش آینده باشید»

شن یون فقط یک سازمان رقص که رقص کلاسیک چینی را اجرا میکند نیست. آن گروهی از افرادی است که در میخواهند تمدن پنجهزار ساله چین را دوباره زنده کنند. این ماموریت شاید این پرسش را برانگیزاند: چرا باید فرهنگ چین دوباره زنده شود؟

تاریخ چین در ظهور و افول سلسلههای مختلف خلاصه شده است، مثل سلسله هان، مینگ، و چینگ. بعد از سلسله چینگ، این کشور تبدیل به جمهوری چین شد و در دام رژیمی کمونیستی افتاد و نامش به جمهوری خلق چین تغییر یافت. تحت لوای کمونیسم، روح و جوهرهسلسلههای گذشته همگی در طول انقلاب فرهنگی حزب کمونیست چین از بین رفت.

در سال ۲۰۰۶، عدهای از هنرمندان، شن یون را پایهگذاری کردند تا بهترین جنبههای فرهنگ سنتی چین را زنده کرده و آنها را به مخاطبین در سراسر دنیا معرفی کنند. در طول اجرای شن یون، تماشاگران شاهد احیای جنبههای باشکوه تاریخ گذشته بودند و زیبایی چین قبل از کمونیسم را تجربه کردند.

این شرکت نهتنها فرهنگ سنتی چین را دوباره زنده کرده، بلکه رقص کلاسیک چینی را نیز به ناب و اصیلترین شکل ممکن زنده کرده است. امروزه در چین، حتی معتبرترین مدرسههای رقص نیز رقص کلاسیک چینی اصیل را آموزش نمیدهند. مدارس رقص در چین، نوعی رقص را که آمیختهای از باله و رقص کلاسیک چینی است تدریس میکنند.

«برای تغییر دنیا ابتدا باید خودمان را تغییر دهیم»

رقصندگان شن یون مدیتیشن کرده و آموزههای فالون دافا (فالون گونگ) را مطالعه میکنند. آنها باور دارند بهتر کردن خودشان به آنها اجازه میدهد تا  صفات و ارزشهای خوب پرورشیافته در درونشان را از طریق رقص به تماشاگران منتقل کنند. به همین دلیل است که بسیاری از تماشاگران بعد از تماشای اجرای شن یون احساس میکنند سبکتر و شادتر شدهاند. رقصندگان انرژی مثبت ساطع میکنند و اجراهای شن یون عاری از انرژی منفی است. حتی داستانهای غمانگیز بطور مثبت و پر از امید پایان مییابد. هر داستان رقص نکتهای اخلاقی برای آموختن دارد. شن یون چراغ امیدی در این زمان سردرگمی و پراغتشاش است.

برای دیدن فیلم آموزش رقصندگان روی لینک کلیک کنید.

https://bit.ly/3jq4O4C

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی