Search
Asset 2

نارضایتی امیرعبداللهیان از توییت جوزپ بورل در مورد گفتگوی تلفنی دو طرف

انتقاد حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
حسین امیرعبداللهیان (وزیر خارجه جمهوری اسلامی) (WikiMedia)

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روایتی از گفتوگوی تلفنی خود با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر کرد و از انتشار توییت بورل در مورد گفتوگوی تلفنی دو طرف انتقاد کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار یک توییت از گفتگو با حسین امیرعبداللهیان خبر داد و نوشت که در این تماس تلفنی از جمهوری اسلامی خواسته است که رفتار خود را تغییر دهد، به حقوق بشر احترام بگذارد و به بازداشت شهروندان اروپایی و حمایت نظامی از روسیه پایان دهد.

بورل در این تماس همچنین از جمهوری اسلامی خواست که توافقات خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سرعت اجرا کند و با آژانس همکاری جدی داشته باشد.

در مقابل رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی گزارش دادند که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از بورل بهخاطر نحوه نادرست انعکاس اخبار و محتوای توییتش انتقاد کرد.

خبرگزاری فارس که زیر نظر سپاه اداره میشود، به نقل از امیرعبداللهیان نوشت که ارسال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، از جمله پهپادهایی که در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته میشود، اتهامی بیاساس است.

امیرعبداللهیان در مورد همکاری با آژانس نیز گفت که روابط ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مسیر درست خود قرار دارد.

این در حالی است که کاربران توییتر نیز به توییت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکنش نشاندادند و درخواست از حکومت جمهوری اسلامی برای تغییر رفتارش را اقدامی بیهوده خواندند.

کاربری در پاسخ به جوزپ بورل نوشت: «تغییر رفتار جمهوری اسلامی فقط زمانی اتفاق میافتد که شما رفتار خود را نسبت به آنها تغییر دهید و هنگام مواجهه با آنها قاطع باشید و مذاکرات خود با آنها را متوقف کنید که متأسفانه برای شما بسیار دشوار است

گفتنی است که در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران باهدف سرنگونی جمهوری اسلامی، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با انتشار یک توییت در اظهاراتی مشابه با جوزپ بورل در مورد تغییر رفتار جمهوری اسلامی نوشت: «معترضان برای مجبور کردن دولتشان به رعایت کرامت و حقوق بشر خود تظاهرات میکنند.او بعدتر مجبور شد از انتشار این توییت عذرخواهی کند و گفت که در جایگاهی نیست که خواسته مردم ایران را مشخص کند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی