logo_eet

بازگشت سفیر و دیپلمات‌های آذربایجان به باکو و ادامه فعالیت کنسولگری در تبریز

(PUBLIC DOMAIN)
(PUBLIC DOMAIN)

شب گذشته سفیر و تمام دیپلماتهای جمهوری آذربایجان تهران را ترک کردند و به این ترتیب تمام فعالیتهای دیپلماتیک سفارت این کشور در ایران برای مدتی نامعلوم متوقف شد. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که کنسولگری این کشور در تبریز به کار خود ادامه خواهد داد.

دیپلماتهای آذربایجان به همراه خانوادههایشان و همچنین پیکر اورخان عسگراف، مامور امنیتی که در حمله به سفارت این کشور کشته شده بود، شب یکشنبه توسط یک فروند هواپیمای اختصاصی که از سوی دولت باکو به تهران فرستاده شده بود. ایران را ترک کردند.

خلف خلفاف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با اعلام اینکه فعالیت دیپلماتیک در سفارت تهران به طور کامل متوقف شده است، گفت: تنها ۵ نفر برای حفاظت از ساختمان در آنجا ماندند، اما این افراد فعالیت دیپلماتیک انجام نمیدهند.

به گفته این مقام وزارت خارجه آذربایجان فعالیتهای دیپلماتیک کنسولگری این کشور در تبریز ادامه خواهد داشت.

جمعه گذشته در حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مسئول حفاظت سفارت کشته و دو مامور دیگر حفاظت مجروح شدند و بسیاری از مقامهای آذربایجان و همچنین الهام علیاف، رئیسجمهور این کشور، حمله به نمایندگی باکو در ایران را تروریستی خواندند.

روز شنبه امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، پیشنهاد داد که نهادهای امنیتی دو کشور، موضوع حمله به سفارت آذربایجان را پیگیری و بررسی کنند.

روابط دو کشور در طول یکسال گذشته همواره با تنشهای لفظی همراه بوده است.

اخبار مرتبط