Search
Asset 2

نگرانی جمهوری اسلامی از تحریم جشنواره فجر توسط سینماگران

(SOCIAL MEDIA)
جشنواره فیلم فجر
(SOCIAL MEDIA) جشنواره فیلم فجر

خبرگزاری دولت در گزارشی از وجود درخواستهایی برای تعطیلی جشنواره فجر امسال خبر داد و نوشت: باید پذیرفت که تعطیلی یا تحریم جشنواره، هیچ منفعتی برای هیچیک از طرفهای ذیربط ندارد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا» با اذعان به اینکه جمع زیادی از دستاندرکاران سینما به دلیل مسائل ملتهب داخل کشور خواستار تعطیلی جشنواره فجر هستند نوشت: وقتی ویروس مرگبار کرونا، نتوانست جشنوارهای را تعطیل کند، آنوقت آیا باید برای اعتراضات یا نارضایتی مدنی از سوی طیفی، حکم به تعطیلی یا تحریم جشنواره دهیم؟

طی ماههای گذشته بسیاری از سینماگران و فعالین عرصه هنری با اشاره به شرایط کشور و سرکوب خونین معترضان اعلام کردند که فعالیت خود را در این حوزه متوقف کردند.

همچنین کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهم دیماه، با صدور بیانیهای برگزاری جشنواره فجر را بخشی جداییناپذیر از سیاستهای فرهنگی سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دانست و از جشنوارهها و سازمانهای سینمایی جهان خواست که با تحریم جشنواره فیلم فجر در کنار معترضان ایرانی بایستند و پیام «زن، زندگی، آزادی» را به گوش جهانیان برسانند.

خبرگزاری دولتی ایرنا در ادامه مطلب خود مدعی شد: بسیاری از افرادی که اکنون از تحریم و تعطیلی جشنواره فجر حمایت میکنند، در دوره یا دورههایی، مدیون جشنواره هستند. کسانی که آثارشان در جشنواره دیده شده یا به سکویی برای شهرت و محبوبیت آنها تبدیل شده است.

این در حالی است که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۱ دیماه، تحریم جشنواره فجر را دروغپردازیهای رسانههای مزدور خوانده بود و اعلام کرد اعداد و ارقام در خصوص میزان مشارکت اهالی هنر نشاندهنده حضور پرشور هنرمندان عرصههای مختلف در صحنه است.

روزنامه جوان که ارگان سپاه پاسداران است نیز هشتم دیماه، در واکنش به خبرهای تحریم جشنواره فجر، جمهوری اسلامی را صاحبخانه عرصه سینمایی کشور دانست و نوشت: نباید از عدم مشارکت سینماگران غربزده در فجر امسال خم به ابرو آورد. دیکتاتورهای عرصه فرهنگ باید بدانند که جایشان با افراد باسواد و جوان از سراسر کشور پُر میشود و دیگر انحصاری به ایشان تعلق ندارد که بهواسطه آن برای صاحبخانه چشم و ابرو بیایند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی