logo_eet

جوزپ بورل: تروریستی نامیدن سپاه در دستور کار نشست امروز شورای اتحادیه اروپا نیست

(JOHN THYS/AFP via Getty Images)
جوزپ بورل (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)
(JOHN THYS/AFP via Getty Images) جوزپ بورل (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا در دستور کار نشست امروز شورای وزرای امور خارجه این اتحادیه قرار ندارد.

جوزپ بورل امروز سوم بهمنماه، پیش از شروع نشست شورای وزرای امور خارجه گفت: «دیدگاههای جالبی درباره تروریستی خواندن سپاه وجود دارد. اما نمیشود گفت که چون کسی سازمانی را دوست ندارد، آن را تروریست بنامیم

وی در ادامه توضیح داد: «اول به تصمیم یک دادگاه در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز داریم، پس از آن میشود موضوع را در سطح اتحادیه اروپا مطرح کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «امروز درباره تحریم اشخاص جدید به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و در چارچوبهای حقوقی تصمیم میگیریم

این در حالی است که نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه ۲۹ دیماه، با تصویب قطعنامهای از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کردهاند که سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار داده و سران حکومت جمهوری اسلامی و خانوادههای آنها را تحریم کنند.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه سوم بهمن در بروکسل تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری در ایران وضع کنند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده تحریمهای جدید شامل بیش از ۳۰ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی میشود که در نقض جدی حقوق بشر در ایران نقش داشتهاند.

اخبار مرتبط