Search
Asset 2

رویگردانی چین از سرمایه‌گذاری در ایران

سید ابراهیم رئیسی(رئیس‌جمهور ایران) و شی جین پینگ (رئیس جمهور چین) (IRNA)
سید ابراهیم رئیسی(رئیس‌جمهور ایران) و شی جین پینگ (رئیس جمهور چین) (IRNA)

منابع خبری ایران از کاهش سرمایهگذاری چین کمونیستی در ایران خبر داده و عنوان کردند که طی دو سال گذشته سرمایهگذاری پکن در ایران از حدود ۲۲۷ میلیون به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کاهشیافته است.

علی فکری، معاون وزیر اقتصاد با تایید این مطلب گفت: «از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون چینیها در ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار سرمایهگذاری کردهاند

به گفته این مقام دولتی چینیها در حد سرمایهگذاران کوچک و متوسط و کشورهای همسایه وارد سرمایهگذاری در ایران شده‌‌اند که عمده آن در بخشهای پایانههای حملونقلی و ترانزیت بودهاست.

علی فکری در ادامه با اشاره به سرمایهگذاری روسها در ایران گفت: «حدود نیمی از سرمایهگذاری خارجی که در ایران انجام شده متعلق به روسهاست و ارزش این سرمایهگذاری ۲٫۷ میلیارد دلار است که این میزان سرمایه، برای توسعه میادین نفتی در ایلام به کشور وارد شده است

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد در یک سال و سه ماه گذشته پس از روسیه، کشور امارات بهعنوان دومین کشور، ترکیه سومین کشور و چین چهارمین کشور و افغانستان پنجمین کشور سرمایهگذار در ایران بوده‌‌اند.

از سوی دیگر مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در توجیه کاهش سرمایهگذاری چین در ایران، عنوان کرد که تحریمها یکی از دلایل این کاهش سرمایهگذاری هستند.

به ادعای حریری، تحریمها حتی موجب شده سرمایهگذاران داخلی نیز از ایران فرار کنند. به گفته او، سالیانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج یا بهعبارتدیگر فرار کرده است.

او بیرغبتی سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری مستقیم در ایران را به بالابودن آمار فساد مالی در ایران و همچنین نبود آزادی سرمایه و رقابتپذیری اقتصادی پایین در کشور مربوط دانست و گفت: «اگر سرمایهگذاریهایی نیز در بخش نفت، گاز و پتروشیمی در ایران میشود به این دلیل است که این فضاها از قواعد بینالمللی بازار نفت تبعیت میکند نه قواعد داخلی ایران

البته روزنامه شرق چاپ تهران، تحریمها را بهانهای مناسب برای عدم سرمایهگذاری ندانست و همکاری اقتصادی پکن با طالبان را مثال زد.

به گزارش این روزنامه چین با طالبان بهعنوان حکومتی که از سوی بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است، قرارداد نفتی به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون دلار امضا کرده و وعده داده است که ارزش این سرمایهگذاری در سه سال آینده تا ۵۴۰ میلیون دلار برسد.

به نوشته این روزنامه علیرغم کاهش سرمایه گداری چین در ایران، سرمایهگذاری در کشورهای منطقه افزایشیافته است و بهتازگی گروه سرمایهگذاری گژوبای چین پیشنهاد کرده است ۱۰ میلیارد دلار در حوزههای زیرساخت اقلیم کردستان عراق سرمایهگذاری کند.

چین همچنین چندی پیشقراردادی ۶۰ میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری در گاز قطر امضا کرد و اخیراً قراردادهای بزرگی با عربستان و امارات به امضا رسانده است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی