Search
Asset 2

شاهزاده رضا پهلوی: زمان تمرکز بر حمایت حداکثری از مردم ایران است

شاهزاده رضا پهلوی فعال، مدافع و پسر ارشد آخرین شاه ایران
شاهزاده رضا پهلوی، فعال، مدافع و پسر ارشد آخرین شاه ایران (ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

شاهزاده رضا پهلوی، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز خواستار حمایت حداکثری جامعه جهانی از مردم ایران در برابر حکومت جمهوری اسلامی شد.

شاهزاده رضا پهلوی که صبح یکشنبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت و گو میکرد عنوان کرد: «اگر تاکنون تمرکزها بر «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی بوده، اکنون باید به طور موازی بر روی «حمایت حداکثری» از مردم ایران به شیوهای ملموس متمرکز شد

او گفت:‌ «مردم ایران تاکنون به تنهایی مشغول مبارزه بودهاند. نیازی به گفتن نیست که جنبشهای مبتنی بر پرهیز از خشونت و مقاومت مدنی وقتی به موفقیت نهایی میرسند که از کمک جامعه بینالمللی به خصوص دموکراسیهای غربی بهرهمند شوند

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که حکومت ایران به خاطر مواجهه با اعتراضهای مستمر ماههای گذشته، «شکنندهتر و چندپارچهتر» از قبل شده است و خامنهای باید با این «واقعیت جدید» روبرو شود.

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، مردم ایران متحد طبیعی دموکراسیهای غربی هستند و یک ایران آزاد،ترکیب خاورمیانه را تغییر خواهد داد.

آخرین ولیعهد ایران گفت:‌ «توجه به این موضوع بسیار مهم است که کشورهای غربی بالاخره تصمیم به گفتگوی سازنده با آن دسته از ما گرفتهاند که جایگزینی رژیم را نمایندگی میکنیم. چرا که تا حالا مذاکرات به نمایندگان رژیم محدود بود و ما میگفتیم که چگونه به پیدا کردن راه حلی برای مشکلات امیدوارید وقتی فقط با کسانی صحبت می کنید که خودشان بخشی از مشکل هستند

او همچنین در پاسخ به به مجری شبکه فاکس نیوز در مورد قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، این موضوع را «حیاتی» خواند و در توضیح اهمیت این مساله گفت: «این اقدام، رژیم را بیش از پیش فلج میکند و دسترسی به داراییهای بلوکهشده بیشتری را فراهم میکند که میتواند برای تقویت اعتراضات مردم ایران مورد استفاده قرار بگیرد

به گفته او ارتش ایران از حمایت مردمی برخوردار است در حالی که سپاه پاسداران یک مافیاست که همه جوانب کشور را در اختیار گرفته است با این حال، تنها ردههای بالای سپاه از این قدرت مافیایی نفع میبرند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی