Asset 2

جهش قیمت گاز خانگی در اوج یخ‌بندان‌ها در ایران

(PUBLIC DOMAIN)
(PUBLIC DOMAIN)

قبوض صادر شده برای مشترکین خانگی گاز نشان میدهد که در میانه زمستان سرد ایران قیمت گاز بدون اعلام قبلی افزایشی چندبرابری داشته است.

افزایش شدید بهای گاز خانگی، انتقادهای فراوانی به دنبال داشته است بسیاری از کاربران در صفحات اجتماعی نسبت به گرانشدن قیمت گاز واکنش نشان دادند.

دراینرابطه کاربری در توییتر نوشت: «قبض گاز منزل پدری، نسبت به سال گذشته این موقع تقریباً ۵ برابر آمده. برای اعتراض به شرکت گاز مراجعه کردیم. ظاهراً در سکوت کامل خبری قیمت گاز ۳ برابر شده

کاربر دیگری در توییتر دلیل افزایش یکباره قیمت گاز را جبران کسری بودجه دولت ارزیابی کرد و با انتشار تصویر قبض گاز خود نوشتقرار است دولت تمام کسری بودجه خود را مثل همیشه از جیب مردم و این بار با افزایش هزینه گاز جبران کند، ۷ میلیون قبض گاز آن هم برای یک روستانشین، مگر یک کشاورز که فقط برای امرارمعاش خود کشاورزی میکند چقدر درآمد دارد؟»

البته انتقادها به فضای مجازی ختم نشد تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.

یوسف داودی نماینده مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد شرکت گاز عنوان کرد که در شهرهای غربی که درجه هوا به منفی ۳۰ درجه سانتیگراد هم میرسد، در کمال ناباوری شرکت ملی گاز، بهای گاز خانگی را از ۴۱ تومان به ۶ هزار تومان افزایش داده است.

مرتضی حسینی، نماینده دیگر مجلس نیز گفت: قبضهایی که برای مشترکین گاز صادر شده، بهیکباره از دویستسیصد هزار تومان به دو تا شش میلیون تومان رسیده است.

روزنامه خراسان نیز با انتشار مطلبی زیرعنوان «نقرهداغ قبوض گازی قبل از یخبندان» نوشت که قبوض چند دهمیلیونی گاز بعد از خروج از یخبندان یکهفتهای، مشترکان را شوکه کرده است.

این روزنامه با اشاره به اینکه قبوضی که برای مشترکین گاز صادر شده است مربوط به ماه گذشته است، نوشت: وقتی قبوض گاز مشترکان قبل از یخبندان و دمای منفی ۲۰ درجه به مبالغ ۵ میلیون تومان رسیده است باید دید قبوض جدید این مشترکان که به طور طبیعی مصرف گاز آنها در این دوره افزایش داشته است به چه مقدار خواهد رسید و آیا توان پرداخت آن را دارند؟

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی