Search
Asset 2

درخواست غیرمستقیم یک مداح حکومتی برای اعدام فرهاد ظریف

(TASNIMNEWS)
فرهاد ظریف
(TASNIMNEWS) فرهاد ظریف

مهدی رسولی مداح نزدیک به دفتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار پستی در توییتر بهصورت غیرمستقیم خواهان صدور حکم اعدام برای فرهاد ظریف عضو سابق تیم ملی والیبال ایران شد.

فرهاد ظریف چند روز پیش همزمان با روز مادر در تقویم جمهوری اسلامی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: تولد زنی که ۹ سالگی ازدواج کرده و بچهدار شده، روز اعتراض به کودکهمسری است نه روز مادر.

مهدی رسولی که بارها برای علی خامنهای به مداحی پرداخته است در توییتر خود نامه روحالله خمینی به محمد هاشمی رئیس اسبق صداوسیما را منتشر کرد که موضوع آن مربوط به یک برنامه رادیویی بود و بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن نامه نوشته بود: درصورتیکه ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلاشک فرد توهینکننده محکومبهاعدام است.

هشتم بهمنماه ۱۳۶۷ رادیو در سالروز تولد فاطمه زهرا در برنامهای زنده از مخاطبینش سؤال کرد الگوی شما بهعنوان زن ایرانی کیست؟ علیرغم نام بردن اکثر پاسخدهندگان از «فاطمه» دختر پیامبر مسلمانان بهعنوان الگو، یکی از مخاطبین از اوشین (که نام هنرپیشهای ژاپنی بود) بهعنوان الگویش نام برد و در پاسخ به گوینده که پرسیده بود چرا فاطمه الگوی شما نیست گفت: حضرت زهرا مال ۱۴۰۰ سال پیش است. ما یک الگوی امروزی می‌‌‏خواهیم.

در آن زمان یک سریال ژاپنی در ایران پخش میشد و که شخصیت اصلی آن زنی به نام اوشین بود که با وجود مشکلات فراوان در زندگی، هیچگاه دست از تلاش بر نداشت و فردی موفق شد. این سریال بسیار محبوب بود طرفداران زیادی داشت.

در نامه روحالله خمینی به رئیس صداوسیمای آن دوران که اکنون مهدی رسولی در توییتر خود آن را منتشر کرده آمده است: آقای محمد هاشمی، مدیرعامل صداوسیمای جمهوری اسلامی با کمال تأسف و تاثر روز گذشته از صدای جمهوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج میگردد، و دستاندرکاران آن تعزیر خواهند شد.

در ادامه این نامه عنوان شده: در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلاشک فرد توهینکننده محکوم به اعدام است. اگر بار دیگر از این گونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صداوسیما خواهد شد. البته در تمامی زمینهها قوه قضاییه اقدام مینماید.

گفتنی است که پس از انتشار استوری اینستاگرامی بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران؛ علی صالحی دادستان تهران از صدور دستور بازداشت فرهاد ظریف، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ظریف در ایران اقامت ندارد، دستور قضایی صادر شده برای مراجع ذیربط ارسال شد تا در فرصت مقتضی نسبت به اعمال آن اقدام لازم صورت گیرد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی