logo_eet

ضرر ۸۴ میلیون دلاری جمهوری اسلامی درفروش نفت به چین در هفته

(IRNA)
(IRNA)

اطلاعات یک پژوهش نشان میدهد که جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران، هفتهای ۸۴ میلیون دلار معادل سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر میکند.

بر اساس تحقیقی که پایگاه «دادههای باز ایران» منتشر کرده، جمهوری اسلامی برای حفظ سهم خود در بازار چین تخفیفهای خود را به ۱۱ دلار در هر بشکه نفت افزایش داده است و معمولاً یک دلار هم در هر بشکه بهعنوان کارمزد به واسطهها و نمایندگان پرداخت میشود.

بهاینترتیب جمهوری اسلامی هفتهای ۷ میلیون دلار به واسطههای مرتبط با حکومت و ۷۷ میلیون دلار به متحدان چینی خود میپردازد تا بتواند در بازار چین باقی بماند و نفت خود را به این کشور صادر کند.

قبلاً جمهوری اسلامی نفت ایران را از طریق واسطه با ۳ تا ۴ دلار تخفیف در هر بشکه میفروخت؛ اما پس از حمله روسیه به اوکراین و عرضه نفت روسیه به اروپا توسط این اتحادیه تحریم شده و در چندماهه گذشته روسیه نفت خام خود را با تخفیف از طریق بنادر شرقی خود به چین میفروشد

به همین دلیل جمهوری اسلامی مجبور شد تخفیفهای خود را افزایش دهد تا در بازار چین باقی بماند.

این در حالی است که حکومت ایران تخفیفها و کارمزدهای دیگری را هم برای تولیدات دیگر خود مانند محصولات پتروشیمی و پالایشی ارائه میکند.

بهاینترتیب حزب کمونیست چین بیشترین سود را از تحریمهای آمریکا و بحران اوکراین برده و مایل است وضعیت به همین صورت باقی بماند.

اخبار مرتبط