Search
Asset 2

هنر ایرانی با دستان هنرمندان ژاپنی در نمایشگاه “سفالینه‌‌‌‌‌‌‌‏های زرین فام از دیروز تا امروز” (به همراه تصاویر)

سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک‌‏تایمز)
سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک‌‏تایمز)
سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک تایمز)

آثار دو تن از هنرمندان ژاپنی، آقای “کوبه‌‌‌‏ای کاتو” و پدرش “تاکوئو کاتو”، در نمایشگاهی با نام “سفالینه‌‌‌‏های زرین فام، از دیروز تا امروز” در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده‌‌‌‏اند.

“تاکوئو کاتو” یکی از هنرمندان و اساتید سرامیست  ژاپنی است که با آموختن هنر سفالگری ایرانی آثار بسیار زیبایی از سفال زرین فام ایرانی را خلق کرده و پس از او  پسرش “کوبه‌‌‌‏ای” این تکنیک را ادامه داده است. این دو هنرمند نقش بسزایی در معرفی و پژوهش و تحقیق در این زمینه داشته‌‌‌‏اند.

زرین فام نوعی سفال است که لعاب آن با استفاده از مس و نقره و سایر فلزات و بدون استفاده از طلا لایه ای درخشان ایجاد نموده که تلالو زرین دارد و یکی از هنرهای قدیمی ایرانی می‌‌‌‏باشد.

این نمایشگاه به همت سفارت ژاپن با همکاری موزه ملی ایران و انجمن هنرمندان سفالگر ایران برگزار گردیده است.

هم‌‌‌‏زمان با نمایش آثار این دو هنرمند، آثاری از گنجینه موزه ملی ایران و هنرمندان معاصر سفال ایران و آثاری که با تکنیک سفال زرین فام خلق شده‌‌‌‏اند، به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه تا ۲ مرداد ماه در موزه ملی ایران بر پا می‌‌‌‏باشد.

سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک‌‏تایمز)

 

سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک‌‏تایمز)

 

سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک‌‏تایمز)

 

سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک‌‏تایمز)

 

سفال زرین فام، اثری از "کوبه‌‌‌‌‌‌‌‏ای کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". وی این هنر را از پدرش به ارث برده است. در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این دو هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‏اند. (اپک‌‏تایمز)

 

نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز" (اپک‌‏تایمز)

 

سفال زرین فام، اثری از "تاکوئو کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرد و پسرش این هنر را ادامه داد. (اپک‌‏تایمز)

 

سفال زرین فام، اثری از "تاکوئو کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرد و پسرش این هنر را ادامه داد. (اپک‌‏تایمز)

 

سفال زرین فام، اثری از "تاکوئو کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرد و پسرش این هنر را ادامه داد. (اپک‌‏تایمز)

 

 

سفال زرین فام، اثری از "تاکوئو کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرد و پسرش این هنر را ادامه داد. (اپک‌‏تایمز)
سفال زرین فام، اثری از "تاکوئو کاتو"، استاد و هنرمند سفالگری ژاپن، در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". در قرن ۱۰ تا ۱۳ این تکنیک در ایران و خاور‌‌‌‌‌‌‌‌‏میانه رونق گرفت، اما پس از آن روند پیشرفتش آرام بود. این هنرمند ژاپنی این تکنیک را روز آمد کرد و پسرش این هنر را ادامه داد. (اپک‌‏تایمز)

 

نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز" (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

 

آثار هنرمندان معاصر ایرانی در نمایشگاه "سفال زرین فام از دیروز تا امروز". (اپک‌‏تایمز)

اپک‌‏تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌‏شود.

 

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی