logo_eet

نگرانی از چوب حراج شهرداری به دارایی‌های عمومی پایتخت

(PUBLIC DOMAIN)
علیرضا زاکانی(شهردار تهران) و مهدی چمران(رئیس شورای اسلامی تهران)
(PUBLIC DOMAIN) علیرضا زاکانی(شهردار تهران) و مهدی چمران(رئیس شورای اسلامی تهران)

شهرداری تهران با مجوز شورای شهر قصد دارد برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهیهای خود بخشی از املاک متعلق به این نهاد را که جزو داراییهای عمومی شهروندان پایتخت محسوب میشوند واگذار کند.

با این مجوز که شورای شهر به علیرضا زاکانی داده است، او میتواند شش ملک متعلق به شهرداری را که ارزش حداقلی آن پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده را بفروشد.

این شش ملک عبارتند از؛ ملک مژده در منطقه ۱ تهران به ارزش حدودا یک هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان، بیمارستان آتیه به ارزش یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، پارکینگ طبقاتی گرات در منطقه ۲ تهران به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، زمینهای خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان، مجتمع مسکونی خلیجفارس در منطقه ۲۰ تهران به ارزش تخمینی ۵۱۵ میلیارد تومان و یک قطعه زمین در بزرگراه شهید لشکری منطقه ۲۱ با برآورد قیمتی ۵۰۰ میلیارد تومان.

درباره میزان بدهیها و مطالبات شهرداری تهران سند شفاف و مشخصی که به اطلاع عمومی رسیده باشد، وجود ندارد؛ جز اینکه هر یک از مدیران شهری بنا بر اراده خود و احتمالاً باهدف تخریب سیاسی مدیران پیشین رقمی را اعلام میکنند.

در همین رابطه لطفالله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهر شهرداری تهران در خصوص میزان بدهیهای شهرداری تهران گفت: «معوقات بانکی شهرداری تهران حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است و بیشترین بدهی نیز متعلق به بانک شهر است

این در حالی است که زاکانی شهریور ۱۴۰۰ میزان بدهیهای شهرداری تهران را بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، حالآنکه پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، در گزارش نهایی خود در صحن شورای شهر گفته بود که میزان بدهی شهرداری ۶۶ هزار میلیارد تومان است.

نکته جالبتوجه این است که اعضای شورای شهر تهران در حالی برای فروش این املاک به شهرداری مجوز دادند که اطلاعات دقیقی از این املاک، ارزش آنها و سهم شهرداری از این پروژهها نداشتند و به گزارش روزنامه شرق برخی اعضای شورا برای تصمیمگیری، تلفنی از شهرداران مناطق اطلاعات کسب میکردند.

فروش اموال و داراییهای عمومی به بهانه پرداخت بدهیهای شهرداری در حالی رخ میدهد که در پی اوضاع نابسامان اقتصادی و کسری بودجه دولت، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۱ آبانماه، مصوبهای محرمانه و با تایید علی خامنهای به تصویب رساند که بر اساس آن یک هیات هفتنفره از قوای سهگانه، اموالی که در اختیار دولت است را بررسی کرده و هرکدام را که مازاد تشخیص داد واگذار کنند.

مجوز فروش اموال شهرداری به زاکانی یادآور پرونده بذل و بخشش تعداد زیادی از املاک و داراییهای تهران توسط قالیباف است

در پرونده املاک نجومی که نخستینبار سال ۹۵ مطرح شد، گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و برخی رسانهها نشان داد که در دوران حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، املاک متعددی «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط «۶۰ماهه» به افراد مختلف و برخی نزدیکان حکومت واگذار شده است.

این تخلف آشکار چنان گسترده بود که محمود میرلوحی عضو سابق شورای شهر تهران در سال ۹۹ گفت: «در گزارش اولیه موضوع واگذاری غیرقانونی ۶۷۴ ملک مطرح شد؛ ولی با پیگیریهای بعدی به بیش از ۲۰۰۰ ملک رسیدهام

اخبار مرتبط