logo_eet

یک میلیون و دویست هزار نفر امسال از تحصیل باز مانده و یا ترک تحصیل کرده‌اند

(AMIN NAZARI/ISNA)
(AMIN NAZARI/ISNA)

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که در سال تحصیلی ۱۴۰۰۱۴۰۱ بیش از ۹۱۱ هزار دانشآموز در گروه سنی ۶ تا ۱۷ سال از تحصیل بازماندهاند و ۲۷۹ هزار دانشآموز نیز ترک تحصیل کردهاند.

بر اساس این گزارش تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵۱۳۹۴ حدود ۷۷۷ هزار نفر بوده است که اکنون این تعداد با رشد ۱۷ درصدی همراه شده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد که پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند

گزارش میگوید، آمار بازماندگان از تحصیل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ در یکروند نزولی قرار داشته، اما در سال تحصیلی ۱۳۹۸۱۳۹۹ بهیکباره ۲۳۲ هزار نفر (معادل ۳۳٬۴ درصد) به جمعیت بازماندگان از تحصیل افزوده شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران در ادامه اعلام کرده است: کودکان کار و خیابان و آسیبدیده و ترک تحصیلکرده، همگی با بازماندگی از تحصیل مرتبط هستند و عمدتاً به دلایل اقتصادی امکان ادامه تحصیل را ندارند.

در پایان این گزارش هشدار داده شده است: ترک تحصیل و کاهش سطح سواد دانشآموزان موجودیت آموزشوپرورش ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر نظام حکمرانی چاره جدی برای آن نیندیشد، نظام آموزش طبقاتی در جمهوری اسلامی ایران رسماً پذیرفته خواهد شد و هرسال شاهد حذف جمعیت بیشتری از طبقات فرودست جامعه از چرخه آموزش خواهیم بود.

اخبار مرتبط