logo_eet

حمله به مراکز هسته‌ای شبیه‌سازی‌شده ایران در مانور مشترک اسرائیل و آمریکا

(LEE JIN-MAN/AFP via Getty Images)
(LEE JIN-MAN/AFP via Getty Images)

رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که جنگندههای نیروی هوایی اسرائیل و آمریکا، قرار است در جریان رزمایش مشترک این دو کشور، مراکز هستهای شبیهسازیشده ایران را هدف قرار دهند.

روزنامه «تایمز اسرائیل» خبر داد که قرار است جنگندهها و بمبافکنهای حاضر در این رزمایش، ۱۰۰ تن مواد منفجره را در صحرای نقب، در جنوب اسرائیل، پرتاب کنند و تأسیسات شبیهسازی شده حکومت ایران را بمباران کنند.

ارتش آمریکا و اسرائیل از روز دوشنبه سوم بهمن رزمایش جدید پنجروزهای به نام «جونیپر اوک» (درخت بلوط همیشه سبز)، با شرکت هزاران نیرو، ۱۲ کشتی و بیش از ۱۴۰ جنگنده، از جمله بمبافکنهای بی۵۲ و جنگندههای اف۳۵، اف۱۵، اف۱۶، و هواپیماهای سوخترسان و سامانههای موشکی و توپخانهای آغاز کردند.

برخی از جنگندههایی که در این مانور نظامی مشارکت دارند، مانند بمبافکنهای بی۵۲، دارای قابلیت حمل سلاح هستهای هستند.

پیش از برگزاری این رزمایش یک مقام نظامی آمریکا به رویترز توضیح داده بود که هیچ مدلی از اهداف ایرانی وجود ندارد و رزمایش حول یک دشمن خاص انجام نمیشود اما با این حال، رزمایش شامل طیف وسیعی از سناریوها است و جمهوری اسلامی ممکن است استنباط خاص خود را از آن داشته باشد.

این مقام نظامی آمریکاهمچنین تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی قدرت و بزرگی مانور را خواهد دید و درک خواهد کرد که دو کشور متحد قادر به انجام چه کارهایی هستند.

پیشتر و در ۲۴ دیماه، آویو کوخاوی، رئیس وقت ستاد ارتش اسرائیل از برنامهریزی و طرحهای مختلف این کشور برای حمله به ایران خبر داده بود.وی مدعی شده بود که اسرائیل در سالهای اخیر آمادهسازی برای حمله به تأسیسات هستهای ایران و بسیاری از اهداف دیگر را تسریع کرده است و توضیح داده بود که طرحهای حمله به ایران از حملهای تلافیجویانه آغاز میشود که به مسئله هستهای بیارتباط خواهد بود، تا نابودی تأسیسات هستهای و مکانهای جانبیاش، و اگر تنش بالا بگیرد، به درگیری تمامعیار منجر میشود.

اخبار مرتبط