logo_eet

احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه آلمان

(Andreas Rentz/Getty Images)
وزارت خارجه آلمان
(Andreas Rentz/Getty Images) وزارت خارجه آلمان

کریستوفر برگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان، امروز ۲۶ دیماه، از احضار سفیر جمهوری اسلامی در برلین برای دومین بار طی هفته گذشته خبر داد.

کریستوفر برگر در یک کنفرانس خبری گفت: آلمان پس از موجی از اعدامها، از جمله اعدام یک ایرانیانگلیسی در روز شنبه، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد.

این در حالی است که هفته گذشته ۱۹ دیماه، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، اعلام کرد که سفیر حکومت ایران را به وزارت خارجه آلمان فراخوانده است تا برای مقامهای ایرانی به طور واضح روشن کند که سرکوب وحشیانه، ستم و ارعاب مردم و همچنین اعدام دو معترض دیگر بدون عواقب نخواهد بود.

پیشتر وزارت خارجه آلمان اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانیبریتانیایی را اقدام غیرانسانی دیگر از سوی رژیم ایران خواند و تأکید کرد: ما در کنار دوستان انگلیسی خود هستیم و به هماهنگی نزدیک اقداماتمان در قبال رژیم و حمایت خود از مردم ایران ادامه میدهیم.

اخبار مرتبط