logo_eet

خسارت قطع اینترنت در ایران ۷۳۷ میلیون دلار بوده است

(Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)
اینترنت در ایران
(Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images) اینترنت در ایران

گزارش سالانه وبسایت «top10vpn» که در زمینه امنیت و آزادی اینترنت فعالیت میکند نشان میدهد که طی سال میلادی گذشته بهدلیل قطع اینترنت از سوی جمهوری اسلامی بیش از ۷۳۷ میلیون دلار به کشور خسارت وارد شده است.

بر اساس این گزارش ایران پس از روسیه دومین کشوری است که در سال ۲۰۲۰ با محدودیتهای حکومتی شدید اینترنتی روبرو بوده است.

در این گزارش عنوان شده که طی سال گذشته حکومت ایران ۲۱۷۹ ساعت اینترنت کشور را قطع کرده است و شبکههای اجتماعی ۴۸۶۳ ساعت از دسترس خارج شدهاند.

این وبسایت به اعتراضهایی که در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد در بسیاری از شهرهای ایران و به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی رخ داد اشاره کرد: مقامات جمهوری اسلامی برای یک روز اینترنت کل کشور را قطع کردند و طی ماههای اردیبهشت تا مرداد اینترنت استانهای مختلف صدها ساعت قطع شده بود.

در ادامه این گزارش آمده است که به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاق جمهوری اسلامی و شروع اعتراضهای شدید، حکومت ایران مجدداً در شهریورماه دسترسی به اینترنت را محدود کردند و اینستاگرام و واتساپ را برای مدت نامحدود مسدود کردند.

در این گزارش عنوان شده است که تقاضا برای خدمات VPN در ایران طی شهریور و خرداد بیش از ۳۰۰۰ درصد افزایش یافت؛ زیرا ایرانیها به دنبال دورزدن محدودیتها بودند.

وبسایت «top10vpn» همچنین گزارش داد که روسیه به دلیل ۷۴۰۷ ساعت قطع شبکههای اجتماعی متحمل خسارتی برابر با ۲۱ میلیارد دلار شده است.

اخبار مرتبط