Search
Asset 2

چرا افراد داوطلب ‌‌‌‌‌‌‏سفری بی‌‌‌‌‌‌‏بازگشت به‌‌‌‌‌‌‏مریخ هستند؟

1-	کاترین، ۲۴ ساله از ایالات متحده، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب شده و درسال ۲۰۲۲ زمین را ترک کرده و درسال ۲۰۲۳ به مقصد می‌رسند. (تصویر از مارس‌‏وان (
1- کاترین، ۲۴ ساله از ایالات متحده، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب شده و درسال ۲۰۲۲ زمین را ترک کرده و درسال ۲۰۲۳ به مقصد می‌رسند. (تصویر از مارس‌‏وان (
کاترین، ۲۴ ساله از ایالات متحده، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب شده و درسال ۲۰۲۲ زمین را ترک کرده و درسال ۲۰۲۳ به مقصد می‌رسند. (تصویر از مارس‌‏وان)

در طی حدود چند هفته گذشته، بالغ ‌‌‌‌‌‌‌‏بر ۷۸۰۰۰ نفر از سراسر دنیا داوطلب ‌شده‌اند تا درزمره اولین ساکنین مریخ باشند.

هرچند اکثریت این افراد اهل آمریکا و چین هستند، اما فیلم‌های یک‌دقیقه‌ای از این افراد نشان می‌دهد که آنها از بیش ‌‌‌‌‌‌‌‏از ۱۲۰ کشور جهان بوده و این‌که چرا می‌خواهند به مریخ بروند و به چه دلیل باید برای این سفر انتخاب شوند، در فیلم به تصویر کشیده شده‌‌‌‌‌‏است.

شرکت غیر‌‌‌‌‌‌‌‏انتفاعی مریخ یک، از بین این افراد، درنهایت ۲۴ تا ۴۰ نفر را انتخاب کرده و در‌‌‌‌‌‌‌‏سال ۲۰۱۵ اقدام به آموزش آنها می‌کند. پس ‌‌‌‌‌‌‌‏از طی دوره آموزشی به مدت هفت سال، چهار ‌‌‌‌‌‌‌‏نفر از‌‌‌‌‌‌‌‏این افراد آموزش‌دیده، به‌عنوان اولین پیشگامان فضا، برای سکونت در مریخ، زمین را ترک خواهند کرد.  بعد‌‌‌‌‌‌‌‏از آن هردو سال چهار ‌‌‌‌‌‌‌‏نفر دیگر اعزام می‌‌‌‌‌‌‌‏شوند.

در‌‌‌‌‌‌‌‏اینجا برخی از داوطلبان توضیح‌می‌دهند که چرا می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهند در زمره ‌‌‌‌‌‌‌‏اولین هیئت اعزامی به مریخ ‌‌‌‌‌‌‌‏باشند.

کاترین، ۲۴ ساله، از آمریکا

“من فردی ماجراجو و کاشف هستم که در یک خانواده علاقمند به موضوعات علمی‌‌‌‌‌‌‌‏تخیلی بزرگ شدم؛ بنابراین همیشه رویای فضانوردشدن را در سر داشتم تا بتوانم دست به کشف سیارات جدید بزنم. می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم به مریخ بروم تا بتوانم چیزهای خارق‌‌‌‌‌‌‌‏العاده بسیاری آموخته، و آن را با زمینی‌ها به اشتراک بگذارم؛ و با این چیزهای خارق‌‌‌‌‌‌‌‏العاده روح‌‌‌‌‌‌‌‏امید به مردم ببخشم تا به اکتشاف فضا‌‌‌‌‌‌‌‏ ادامه دهند و بدین طریق مرزهای دانش بشری را کنار ‌‌‌‌‌‌‌‏زده و به آن چیزی که می‌‌‌‌‌‌‌‏توانیم دست پیدا کنیم.”

اریک، ۳۶ ساله، از چین

“چرا می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم به مریخ بروم ؟ زیرا بالاخره روزی عمر زمین به‌‌‌‌‌‌‌‏پایان می‌‌‌‌‌‌‌‏رسد، و‌‌‌‌‌‌‌‏نوع‌‌‌‌‌‌‌‏بشر برای ادامه حیات نیاز به ‌‌‌‌‌‌‌‏یک مکان جدید دارد. اگر به‌‌‌‌‌‌‌‏مریخ بروم، زنده می‌‌‌‌‌‌‌‏مانم.”

فرانسیسکو، ۳۲ ساله، متولد آرژانتین، محل زندگی مکزیک

“ایده‌‌‌‌‌‌‌‏ی سفر فضایی و کشف مکانهای جدید مجذوب کننده‌‌‌‌‌‌‌‏است. برای ‌‌‌‌‌‌‌‏این سفر داوطلب شدم، زیرا آدم جسوری بوده از قدرت یادگیری سریعی برخوردار هستم. به کار گروهی علاقه دارم؛ و این موضوع مهم است که انسان‌ها بتوانند در‌‌‌‌‌‌‌‏مریخ در کنار هم زندگی کنند.”

اندرس، ۵۱ ساله، از سودان

“اغلب در رویا سوار ‌‌‌‌‌‌‌‏بر یک فضا‌‌‌‌‌‌‌‏پیما بوده که به اکتشاف فضا می‌پردازم. بیشتر اوقات این احساس به من دست می‌‌‌‌‌‌‌‏دهد که متعلق به زمین نبوده، بلکه به فضا تعلق دارم.”

ایلونا، ۲۳ ساله، از فنلاند

“می‌خواهم زندگی‌ام را وقف دانش، بشریت، و علم کنم. می‌خواهم در دستیابی بشریت به اهداف والای انسانی کمک کنم، و با توجه به اشتیاق خود به جستجو و حفاظت و نگهداری از اطلاعات به عنوان مشوق، در اکتشافات علمی دست داشته باشم.”

ریچارد، ۶۰ساله، از امریکا

“می‌خواهم به مریخ بروم زیرا فکر می‌‌‌‌‌‌‌‏کنم این اکتشاف به منزله حلقه‌ای طلایی برای ۲۵ تا ۳۰‌‌‌‌‌‌‌‏ سال آینده‌‌‌‌‌‌‌‏ است، و‌‌‌‌‌‌‌‏من می‌خواهم بخشی از‌‌‌‌‌‌‌‏این تجربه باشم.”

پاول، ۴۰ ساله، از استرالیا

“چرا می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم زمین را ترک کرده و برای زندگی به ‌‌‌‌‌‌‌‏ سیاره دیگری بروم که بازگشتی از‌‌‌‌‌‌‌‏آن نیست؟ دانه‌برچیدن پرندگان در‌‌‌‌‌‌‌‏جنگل؛ غروب زیبای خورشید؛ قدم‌‌‌‌‌‌‌‏زدن بر ساحل‌‌‌‌‌‌‌‏دریا؛ احساس شن‌‌‌‌‌‌‌‏های گرم در زیر‌‌‌‌‌‌‌‏انگشتان پا. وهزاران تجربه دیگر که با این سفر دیگر هرگز وجود نخواهند‌داشت. فکر می‌کنم اگر کسی بخواهد به‌‌‌‌‌‏راحتی برای همیشه از اینها دست بکشد، باید همانطور که به همه این چیزها عشق ورزیده و برای آنها ارزش و احترام قائل است ولی در عین حال باز هم بتواند آنها را رها کند. زیرا  چشم‌پوشی از این سفر به نوعی یک فاجعه است.”

مارک، ۱۸ ساله، از امریکا

“می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم بخشی از ‌‌‌‌‌‌‌‏این ماًموریت باشم تا آداب و رسوم انسان باستان را به آنجا منتقل کنم؛ و‌‌‌‌‌‌‌‏این کار برای کشف و توسعه‌‌‌‌‌‌‌‏ی گونه‌‌‌‌‌‌‌‏بشر می‌باشد. دراصل می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم ازطریق مشارکت‌ با پیشگامان دانش نسل بعد، به‌‌‌‌‌‌‌‏بشریت خدمت کنم. مهاجرت به سیاره‌ای دیگر بزرگترین گامی است که بشریت تا‌‌‌‌‌‌‌‏کنون در‌‌‌‌‌‌‌‏این جهت برداشته است؛ ومن می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم سهمی در‌‌‌‌‌‌‌‏آن داشته‌‌‌‌‌‌‌‏باشم.”

وینود،۳۰ ساله، از هند

“معتقدم که قصد و نیت نوع‌‌‌‌‌‌‌‏بشر دست‌یافتن به هرگوشه از عالم‌‌‌‌‌‌‌‏هستی است، تا حقیقت وجود خود را بشناسد، دریابد ‌که‌‌‌‌‌‌‌‏ چرا اینجا است، و خالق او چه کسی است. پروژه مریخ‌‌‌‌‌‌‌‏ یک، گامی کوچک برای دستیابی به‌‌‌‌‌‌‌‏ جواب‌‌‌‌‌‌‌‏ این پرسش‌ها است، و‌‌‌‌‌‌‌‏من می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم در‌‌‌‌‌‌‌‏آن سهمی داشته‌‌‌‌‌‌‌‏باشم.”

اریل، ۲۸ ساله، از چین، محل زندگی آمریکا

“چرا دوست نداشته‌‌‌‌‌‌‌‏باشم به‌‌‌‌‌‌‌‏مریخ بروم؟ در سراسر زندگی‌، رویای چنین لحظه‌‌‌‌‌‌‌‏ای را در سر داشتم. چه‌‌‌‌‌‌‌‏کسی دلش نمی‌‌‌‌‌‌‌‏خواهد به فضا برود؟ فضا بهت‌‌‌‌‌‌‌‏برانگیز است؛ و اگر بتوانم در‌‌‌‌‌‌‌‏مریخ زندگی کنم، بسیار شگفت‌‌‌‌‌‌‌‏انگیز خواهد بود.”

اندرو، ۳۴ ساله، از کانادا

“من با دیگران و در‌‌‌‌‌‌‌‏ هر گروه ‌‌‌‌‌‌‌‏فعال دیگری فوق‌العاده خوب همکاری می‌‌‌‌‌‌‌‏کنم . شیفته فضا هستم [به‌انضمام تجربه‌‌‌‌‌‌‌‏کاری در‌‌‌‌‌‌‌‏شش ماموریت فضایی کانادا، به‌‌‌‌‌‌‌‏عنوان مهندس سیستم‌‌‌‌‌‌‌‏های فضا‌‌‌‌‌‌‌‏پیما، و همچنین کسب مدرک دکتری از ام‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‏ای‌‌‌‌‌‌‌‏تی در زمینه مربوطه].”

ویکتور، ۲۶ساله، از امریکا

“چرا می‌‌‌‌‌‌‌‏خواهم به‌‌‌‌‌‌‌‏مریخ بروم؟ خوب، چه‌کسی دلش نمی‌‌‌‌‌‌‌‏خواهد که به مریخ برود؟ فرصت رفتن به‌‌‌‌‌‌‌‏فضا به‌‌‌‌‌‏ندرت اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‏افتد، چه رسد به این‌که یکی از اولین ساکنان سیاره‌ای باشید، این بسیار شگفت‌انگیز است.”

 

فرانسیسکو، ۳۲ ساله از آرژانتین، ، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ درسال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان) (Mars-one.com)
اندرس، ۵۱ ساله از سوئد، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ در سال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان)
ایلونا، ۲۳ ساله از فنلاند، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ در سال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان)
ریچارد، ۶۰ ساله، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ در سال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان)
مارک، ۱۸ ساله، از ایالات متحده، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ در سال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان)
وینود، ۳۰ ساله از هند، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ در سال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان)
آریل، ۲۷ ساله از چین، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ در سال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان)
اریک شیانگ، ۳۶ ساله از چین، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ در سال ۲۰۲۲ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند. (تصویر از مارس‌‏وان)
اندرو، ۳۴ ساله از کانادا، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب شده و چهار نفر از آنها درسال ۲۰۲۲ زمین را ترک کرده و درسال ۲۰۲۳ به مقصد می‌رسند. (تصویر از مارس‌‏وان)
ویکتور، ۲۶ ساله از ایالات متحده، یکی از حدود ۷۸۰۰۰ نفر از افرادی که داوطلب سفر به مریخ است. درنهایت از بین آنها ۲۴ تا ۴۰ نفر انتخاب شده و چهار نفر از آنها درسال ۲۰۲۲ زمین را ترک کرده و درسال ۲۰۲۳ به مقصد می‌رسند. (تصویر از مارس‌‏وان)
طرح ارائه‌شده توسط یک هنرمند درخصوص محل سکونت در مریخ (تصویر از یوتیوب)
خلق تصویری ترکیبی از زمین و مریخ، تا بینندگان نسبت به اندازه تقریبی از این دو سیاره، به درکی نسبی برسند. (ناسا)
تصویری از نیمکره والز مارینریس مریخ، همان تصویری که از داخل یک سفینه فضایی دیده می‌شود. (ناسا)

اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌شود.

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی