Search
Asset 2

اخبار بهمن ۱۶, ۱۳۹۸

شباهت بیمارستان ویژه ویروس کرونا در چین با زندان

بیمارستان تازه تأسیس شهر ووهان که کانون انتشار ویروس کرونا در چین است، از روز دوشنبه سوم فوریه تحت نظارت ارتش چین شروع به کار کرد. کارکنان این بیمارستان، پرسنل سازمان‌های مختلفی از جمله دانشگاه‌های پزشکی نظامی و بیمارستان‌های نظامی هستند و نیروی پشتیبانی لجستیک مشترک ارتش آزادی بخش خلق

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی