logo_eet

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای از مردم معترض ایران حمایت کرد

(OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)
مجلس نمایندگان آمریکا
(OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images) مجلس نمایندگان آمریکا

نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات مجلس آمریکا با تصویب یک قطعنامه، ضمن حمایت از معترضان ایرانی سرکوب اعتراضات توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

این قطعنامه با رأی موافق ۴۲۰ نماینده در برابر تنها یک رأی مخالف به تصویب رسید.

توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه از کنتاکی، تنها رأی مخالف را به این قطعنامه داد و دلیل آن را فشار اقتصادی تحریمها بر مردم ایران ذکر کرد.

کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک و از تدوینکنندگان این قطعنامه در صحن این مجلس گفت: «در این قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت ایران در سرکوب معترضان را محکوم میکنیم، معترضانی که شجاعانه برای مطالبه حقوق خود در مقابل این حکومت تروریستی قیام کردهاند

او اضافه کرد: «ضروری است که ما در مجلس نمایندگان ایالات متحده، نهادی که یکی از بزرگترین نمادهای آزادی و دموکراسی در سراسر جهان است، یکصدا حمایت خود را از مردم شجاع ایران بیان کنیم

گریگوری میکس، نماینده دمکرات از نیویورک، هم در صحن مجلس گفت: «ما میخواهیم مردم ایران بدانند که به آنها توجه داریم. ما از خطراتی که آنها به جان میخرند و خطراتی که با آن مواجه هستند آگاهیم. قوی باشید که آزادی همیشه بر ستمگری پیروز میشود

گرگوری میک، معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز گفت: «ما میخواهیم مردم ایران این را بدانند که ما شما را میبینیم. ما از خطری که میکنید و خطری که با آن روبهرو هستید، آگاه هستیم

محکومکردن حکومت ایران بهدلیل سرکوب معترضان از معدود مواردی است که دو حزب بر سر آن اشتراک نظر دارند.

اخبار مرتبط