logo_eet

فوتبالیست کانادایی که از زلزله وحشتناک ترکیه جان سالم به در برد

(Burak Kara/Getty Images)
شهر هاتای, ترکیه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
(Burak Kara/Getty Images) شهر هاتای, ترکیه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

سام آدکوگبه، فوتبالیست ملیپوش کانادایی که در تیم هاتای اسپور ترکیه بازی میکرد، یکی از افراد خوششانسی بود که از زلزله ترکیه جان سالم به در برد و اکنون در استانبول لحظات وحشتناک وقوع زلزله و اتفاقات پس از آن را توصیف میکند.

آدکوگبه که هنگام وقوع زلزله در شهر آنتاکیه مرکز استان هاتای بود، یعنی یکی از مناطقی که در اثر این حادثه بهشدت دچار آسیب شد و تلفات بالایی نیز دارد، زلزله ترکیه را اینگونه توصیف کرد: «غیر قابل درک. چیزی که شما واقعاً هرگز انتظارش را ندارید

آدکوگبه بعد از پیروزی ۱۰ تیمش مقابل تیم قاسم پاشا اسپور در روز عصر یکشنبه، در خانه با چند هم تیمی در حال استراحت بود. زمینلرزه زمانی شروع شد که همتیمیهای این فوتبالیست کانادایی رفته بودند و او در حال تمیزکردن خانهاش بود.

او همگام زلزله ابتدا تصور کرد که دچار حمله عصبی شده و به همین دلیل میلرزد، اما بعد مشاهده کرد که تلویزیون و مبلمان واژگون شدند و ظروف آشپزخانه بر زمین افتاده و شکستند.

این فوتبالیست خود را به بیرون خانه رساند و متوجه شد که خیابان شکافته شده و مردم در یخبندان و تاریکی فریاد میزنند. او پس از دیدن خسارات اطراف محل اقامت خود مسیر ۲۰ دقیقهای تا محل تمرین تیم را طی کرد و ویرانیهای این مسیر را مشاهده کرد.

آدکوگبه این مسیر را آنگونه توصیف کرد: «فقط شبیه یک فیلم بود. ساختمانهای فروریخته و آتشسوزی، مردم فریاد میزنند و گریه میکردند. مردمی که میان آوارها د حال جستوجو بودند. اینها چیزهایی هستند که هرگز واقعاً انتظارش را ندارید ببینید

هر چه او به مرکز شهر آنتاکیه که در ۱۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی استانبول در منطقهای هم مرز با دریای مدیترانه و سوریه قرار دارد نزدیکتر شد، اوضاع بدتر شد.

«جادهها از هم فروپاشیدهبودند و پلها شکستهشده بودند. ساختمانهای دوازده طبقه به طور کامل فروریخته بودند. خانوادههایی به دنبال عزیزانشان بودند. والدین به دنبال فرزندانشان بودند. بچهها به دنبال والدینشان بودند. این فقط یک چیز غیرقابلدرک بود

به گفته آدکوگبه هنوز تعدادی از اعضای تیمهاتای اسپور مفقود هستند، مانند تانر ساووت، مدیر ورزشی تیم، همچنین از محل کریستین آتسو، ملیپوش غنایی این تیم نیز که آن شب در خانه آدکوگبه بود، اطلاعی در دست نیست.

ملیپوش کانادایی همچنین اضافه کرد که «در میان آوارها به دنبال همتیمیهای خود بودم. سعی میکردم در فضاهای تاریک آپارتمانهایی که قبلاً آنها در آن سکونت داشتند فریاد بزنم و دوستانم را صدا کنم. اینها کارهایی است که هرگز تصور نمیکردم روزی انجام دهم

آدکوگبه و برخی از همتیمیهایش به لطف مربی خود، ولکان دمیرل که قبلاً برای فنرباغچه، دیگر باشگاه ترکیهای مستقر در استانبول بازی میکرد، موفق شدند از آن شهر خارج شوند.

تیم فنرباغچه یک هواپیما برای آنها فرستاد و آدکوگبه و دیگر بازیکنان و کارکنان هاتای اسپور با اتوبوس مسافت ۱۵۰ دقیقهای را طی کردند تا به هواپیمایی که منتظر آنها بود برسند و این هواپیما آنها را به استانبول منتقل کرد.

آدکوگبه گفت: «ما خیلی خوششانس بودیم، من فقط آنچه را که میتوانستم برداشتم. من سه چمدان و سگم را همراه خود به استانبول آوردم

آدکوگبه که در ژوئن ۲۰۲۱ از تیم وولرنگا نروژ به هاتای اسپور پیوست، ۳۷ بازی ملی برای کانادا انجام داده است و در هر سه بازی کانادا در جام جهانی قطر حضور داشته است.

اخبار مرتبط