logo_eet

مقام امنیتی جمهوری اسلامی: چین برای دریافت ۱۵ هزار پهپاد ما در صف است

(ISNA/AFP/Getty Images)
(ISNA/AFP/Getty Images)

مشاور عالی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که رژیم کمونیستی چین برای دریافت ۱۵ هزار فروند پهپاد از ایران در صف قرار دارد و این در حالی است که ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه در جلسه شورای امنیت مطرح و این اقدام نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خوانده شد.

این فرد که در رسانه‌‌هایی داخلی ایران به نام او اشاره نشد، روز گذشته در دانشگاه بینالمللی قزوین با تایید تلویحی دخالت حکومت در جنگ اوکراین گفته بود: «از روزی که چرخش ما به سمت شرق شروع شد و کفه ترازو به نفع شرق و علیه غرب چرخید، غرب هم نتوانست تحمل کند که نمونه آن در جنگ اوکراین بود

وی در این سخنان مدعی شده بود: «امروز توان ما در حدی است که چین برای دریافت ۱۵ هزار پهپاد ما در صف است و ۹۰ کشور مشتری پهپادهای ما هستند

در همین حال روز گذشته شورای امنیتسازمان ملل با تشکیل جلسه تهدیدهای جنگ اوکراین علیه صلح و امنیت بینالمللی را مرود بررسی قرارداد و در این جلسه همچنین به موضوع ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای حمله به اوکراین نیز پرداخته شد.

ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی امور خلع سلاح سازمان ملل، در این نشست در مورد آخرین وضعیت ارسال سلاح به روسیه و اوکراین طی جنگ یکساله اخیر گزارش داد و بدون اشاره مستقیم به ایران گفت که کشورهای دیگری نیز وجود دارند که پهپاد به روسیه ارسال میکنند.

نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در این نشت گفت: «اگر میخواهید در مورد انتقال سلاحهای خطرناک صحبت کنید، بگذارید در مورد صدها پهپاد ایرانی که تهران به روسیه منتقل میکند و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض میکند، صحبت کنیم

فریت هوجا، نماینده دائم آلبانی در سازمان ملل متحد، نیز در این نشست از ارسال تسلیحات به روسیه از ایران و کره شمالی، به شدت انتقاد کرد. او تصریح کرد: «تا صحبت از ارسال سلاح است، باید توجه ما به محمولههای بزرگ سلاح از ایران و کره شمالی باشد. این دو کشور که این شورا آنها را تحریم کرده است، آشکارا قطعنامه‌‌های شورای امنیتسازمان ملل را نقض میکنند

اخبار مرتبط