Asset 2

بالن جاسوسی چین بر فراز آمریکا بخشی از عملیات نظارتی گسترده پکن بوده است

(WIKIMEDIA, U.S.Navy  Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson)
(WIKIMEDIA, U.S.Navy Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson)

مقامهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که بالن جاسوسی چین که بهتازگی شناسایی و منهدم شد، بخشی از برنامه گسترده نظارتی ارتش رژیم چین است که در آسیا و اروپا نیز گسترش یافته است.

ژنرال پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت به عقیده پنتاگون بالنهای مشابهی بر فراز آمریکایی شمالی و جنوبی و همچنین جنوب شرق و شرق آسیا و همچنین قاره اروپا پرواز کردهاند.

ژنرال رایدر گفته: «ما حالا خیلی درباره این بالنها و چگونگی رصد و رهگیری آنها آموختهایماو گفته اکنون اطمینان دارد که نهادهای نظامی آمریکا توانستهاند خود را برای «رهگیری و مقابله با این توانمندیهای تجسسی» مجهز کنند.

او گفته اگرچه این بالنها باهدف عملیات تجسسی مورداستفاده قرار میگیرند؛ اما انواع مختلفی دارند و به لحاظ اندازه و توانایی متنوع هستند.

سیانان به نقل از تعدادی از مقامهای آگاه از مسائل اطلاعاتی آمریکایی افزود: «برنامه نظارتی چین که شامل تعدادی بالن مشابه است، از استان کوچک هاینان (Hainan) چین انجام شده است

این گزارش افزود: «آمریکا از اندازه دقیق ناوگان بالنهای نظارتی چین مطلع نیست، اما منابع اطلاعاتی به این شبکه خبری گفتهاند که این برنامه شامل دستکم بیست و چهار مأموریت بر فراز دستکم پنج قاره در سالهای اخیر بوده است

روزنامه واشنگتنپست آمریکا نیز به نقل از یک مقام ناشناس نوشت که دولت آمریکا معتقد است این بالن تجسسی ساقط شده بخشی از یک عملیات گستردهتر بوده و از استان ساحلی هاینان چین کنترل میشده و هدفش تجسس بر فراز کشورهایی چون ژاپن، هند، ویتنام، تایوان و فیلیپین هم بوده است.

رسانههای آمریکا گزارش دادند که در یک آزمایشگاه دولتی در منطقه کوانتیکوی ایالت ویرجینیا، یک تیم نخبه از مهندسان پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی بقایای بالن بازیابی شده هستند و سعی میکنند اطلاعات لازم را جمعآوری کرده و بهترین راه برای ردیابی بالنهای نظارتی در آینده را یاد بگیرند.

تجزیهوتحلیل و بازسازی محموله بالن در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا این بالن مجهز به ابزارهایی برای انتقال دادههای جمعآوریشده به ارتش چین بوده و یا دارای مخزن جمعآوری اطلاعات است که بعدها مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.

از سوی دیگر رویترز خبر داد که ایالات متحده با برگزاری جلسات توجیهی در واشنگتن، دیپلماتهای خارجی ۴۰ کشور جهان را در جریان ماجرای «بالن جاسوسی چین» که در اواخر ژانویه وارد حریم هوایی ایالات متحده شد، قرار داده است.

رویترز به نقل از یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا همچنین شماری از دیپلماتهای حاضر در جلسات نوشت: «آمریکا سعی دارد تا جایی که ممکن است دیگر کشورهایی را که در سراسر جهان احتمالا هدف عملیات مشابهی از سوی چین قرار میگیرند، از اطلاعاتی که به دست آورده آگاه کند

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی