Search
Asset 2

تأکید نمایندگان اتحادیه اروپا برای تروریستی نامیدن سپاه؛ تهدید سپاه به مختل شدن تردد کشتی‌ها در خلیج فارس

(HASAN SHIRVANI/AFP via Getty Images)
(HASAN SHIRVANI/AFP via Getty Images)

هفتههای اخیر با افزایش درخواست سیاستمداران اروپایی برای قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا همراه بوده و روز گذشته نیز ۲۰ نفر از نمایندگان پارلمان اروپا در نشست این پارلمان در سخنرانیهای مجزا این خواست را تکرار کردند و در مقابل روزنامه جوان که از سوی سپاه اداره میشود اروپا را به مختلشدن تردد کشتیها در خلیجفارس تهدید کرد.

این نمایندگان در سخنان خود ضمن اینکه خواهان قرارگرفتن نام سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بودند، خواستههای دیگری نیز مطرح کردند.

موضعگیری روشن و شفاف اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، قطع مذاکرات هستهای، تشدید تحریمهای حکومت ایران، ارتباط با اپوزیسیون جمهوری اسلامی و کمک به دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد نمونهای از درخواستهای این نمایندگان بود.

در همین رابطه ایزابل سانتوز، نماینده پرتغال در پارلمان اروپا در نشست روز گذشته گفت: سرکوب معترضان در ایران باید واکنش قاطعانه اتحادیه اروپا را به همراه داشته باشد. باید تحریمهای جمهوری اسلامی را تشدید کرده و سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهیم.

هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز گفت: اتحادیه اروپا باید به سیاست مبهم خود در قبال جمهوری اسلامی پایان داده و مذاکرات احیای برجام را لغو کند و سپاه را در فهرست تروریسم قرار دهد. اتحادیه اروپا باید «برای آزادی» در کنار مردم ایران بایستد و از آنها حمایت کند.

نیومن خاطرنشان کرد: مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمیتواند هم اعدامها را محکوم کند، هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.

این سخنان در حالی مطرح شد که ۲۳ دیماه نیز ۱۱۹ نماینده پارلمان اروپا در بیانیهای از جوزف بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا خواستند که سپاه پاسداران را به طور کامل بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنید.

در این بیانیه همچنین از جوزف بورل خواسته شد تحریمهای اتحادیه اروپا را به علی خامنهای، ابراهیم رئیسی، محمدجعفر منتظری دادستان کل و سایر افراد مسئول نقض حقوق بشر در ایران گسترش دهد.

از سوی دیگر افزایش احتمال قرارگرفتن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، زنگ خطر را در جمهوری اسلامی به صدا درآورده و واکنشهای مختلفی به دنبال داشته است.

روزنامه جوان که زیر نظر سپاه اداره میشود مطلب اصلی صفحه یک شماره امروز ۲۸ دیماه خود را به همین موضوع اختصاص داد و نوشت: اروپا اگر مرتکب اشتباه تاریخی خود شود و سپاه را تروریستی اعلام کند، درواقع به ایران اعلانجنگ کرده است.

این روزنامه با تهدید کشورهای اروپایی مبنی بر به مخاطره انداختن تردد کشتیهای آنها در خلیجفارس نوشت: اگر اروپا مثل حمایت از آشوب در ایران اشتباه دیگری بکند، باید سپاه را در خلیجفارس ملاقات کند! خلیجفارس البته تنها یک گوشه از جهانی است که اروپاییان ممکن است برای عبور و حضور مجبور باشند از سپاهکه میخواهند او را تحریم کننداجازه بگیرند!

روز گذشته نیز نظامالدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس جمهوری اسلامی خطاب به پارلمانهای اروپایی گفت: هر مصوبهای علیه سپاه پاسداران با پاسخ قاطع و مصوبات متقابل مجلس ایران مواجه خواهد شد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی