Asset 2

دیپلمات‌های ارشد پیشین جمهوری اسلامی: سیاست خارجی حکومت هرج‌ومرجی از دخالت افراد مختلف است

(ROMEO GACAD/AFP via Getty Images)
(ROMEO GACAD/AFP via Getty Images)

ابراهیم رحیمپور، معاون پیشین وزیر خارجه، با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی گفت: مسیری که ما طی میکنیم حتی ارتباطی با دولت سیزدهم ندارد؛ بلکه سیاست خارجی ما هرجومرجی از دخالت افراد مختلف شده است.

ابراهیم رحیمپور گفت: امروز شاهد این هستیم که کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان و حتی عراق که ایران همیشه نقش حمایتی از آنها داشته اقداماتی خلاف سیاستهای ایران انجام میدهند.

معاون پیشین وزیر خارجه دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه وزرای خارجه نقشی در تعیین سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی ندارند ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه در سیستم ما مسئولیت بالایی ندارد دیگر کسی برای صحبت سخنگو و وزیر ما تره خرد نمیکند.

رحیمپور در پاسخ به سؤالی در مورد روند گسترش روابط با کشورهای منطقه گفت: سؤال اصلی ما این است که ما در نظام بینالملل چند دوست داریم و چقدر با محافل دنیا کار میکنیم؟ اگر به این سؤالات جوابگو نباشیم، با صد کشور روابط خوب نداشته باشیم، حتماً با ۱۵ کشور همسایه هم نمیتوانیم روابط خوب داشته باشیم.

وی ادامه داد: این همسایگان در نظام بینالملل تنفس میکنند و نمیتوانند مستقل و بدون نگاه به قدرتها با ما کار کنند. وقتی جیب ما خالی است، نمیتوانیم آنطور که میخواهیم بخریم و بفروشیم پس فقط ما باید در مورد آخرت با هم صحبت کنیم در مورد دنیا خیلی مطلبی برای گفتمان نداریم.

معاون پیشین وزیر خارجه همچنین با اشاره به گفتوگوهای ترکیه و روسیه درباره سوریه و عدم حضور ایران در این تصمیمگیریها گفت: در مسائل سوریه، ترکیه رقیب ما است و زمانی که ما به آنها پیشنهاد دادیم تا جلسات سهجانبه با حضور آقای بشار اسد، اردوغان و رئیسجمهور ما در سطح اصلی یا سطوح دیگر انجام شود، ترکها قبول نکردند. وقتی این میوه در حال رسیدن است و بو و طعم آن به مزاج قدرتها میرسد، دیگر به ما توجهی ندارند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی