Search
Asset 2

کاهش سرمایه‌گذاری حزب کمونیست چین در ایران و خیزش چین به سمت عربستان

(Lintao Zhang/Pool/Getty Images)شی جین پینگ و سلمان بن عبد العزيز آل سعود
(Lintao Zhang/Pool/Getty Images) شی جین پینگ و سلمان بن عبد العزيز آل سعود

درحالیکه عضو اتاق بازرگانی ایران از اعمال محدودیتهایی از سوی حزب کمونیست چین برای سرمایهگذاری در ایران خبر میدهد، وزیر خارجه رژیم چین از تصمیم این کشور برای تقویت همکاریهای اقتصادی با عربستان و راهاندازی منطقه آزاد تجاری «چینخلیج (فارسخبر داد.

جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد: «بر اساس شنیدههای او چین به دنبال افزایش محدودیتهای خود بر ایران است

عدالتیان همچنین اضافه کرد که «باید توجه داشت که اولین مورد در سرمایهگذار میزان سود پروژه و امنیت آن است، از همین روی چین هم در این زمینه ملاحظاتی دارد و به نظر میرسد که اندکی دررابطهبا ایران محافظهکارتر شده است

در همین حال گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که حزب کمونیست چین به دنبال کسب منافع حداکثری در عربستان است و کین گانگ، وزیر امور خارجه رژیم چین، در گفتوگوی تلفنی با همتای عربستانی خود تصریح کرده است که کشورش میخواهد روابط قویتری با عربستان سعودی ایجاد کند و «دراسرعوقت» منطقه آزاد تجاری «چینخلیج (فارسراهاندازی شود.

هرچند جمهوری اسلامی سیاست خود را بر مبنای راهبرد نگاه به شرق استوار کرده و انتظار داشته که همکاریهای اقتصادی خود را با چین افزایش دهد، اما این راهبرد موفق نبوده است.

بر اساس آمار گمرک چین، این کشور در ۱۱ ماه ابتدایی ۲۰۲۲ بیش از ۷۲ میلیارد دلار واردات از عربستان داشته که رشدی ۴۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۲۱ دارد. عربستان سال گذشته بزرگترین صادرکننده نفت به چین بود و روزانه به طور متوسط ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت تحویل چین داد.

صادرات چین به عربستان نیز در ۱۱ ماه پارسال با رشدی ۲۶ درصدی به نزدیک ۳۵ میلیارد دلار رسید. در مجموع تجارت چین و عربستان ۷.۵ برابر تجارت چین با ایران بوده است.

ناکامی جمهوری اسلامی در ایجاد توازن در روابط بینالمللی و تکیه به پکن و مسکو انتقادهای مختلفی را حتی در رسانههای داخلی ایران برانگیخته است.

وبسایت بهار نیوز چندی پیش با انتشار مطلبی نوشته بود «نه چین و نه روسیه، رفیق روز آخر نیستند

به نوشته این وبسایت خبری در یک نتیجهگیری که برخی رسانههای اصولگرا هم به آن معتقدند «بهزعم چین، روابط ایران و غرب به وضعیت غیرقابلبازگشتی رسیده است و پکن میتواند با مانورهای دیپلماتیک امتیازات بیشتری به دست آورد

وبسایت بهار همچنین به غیرقابلاعتماد بودن چین و روسیه اشاره کرد و نوشت: «سابقه بازی روسیه با ایران در برجام و قبلتر از آن، رأی مثبت چین و روسیه به قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران در زمان احمدینژاد، بیتعهدی روسیه در تکمیل رآکتور بوشهر، بلوکهشدن پولهای ایران در روسیه و چین، درگیری سیاسی ایران در جنگ روسیه با اوکراین، همهوهمه نمایانگر بیاعتماد بودن شرکای سیاسی شرقی ایران است که متأسفانه در دولت سیزدهم با گسست سیاست خارجی رئیسی از غرب، توازن در سیاست را به نفع شرقیها به هم زد

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی