logo_eet

بلومبرگ: افزایش صادرات نفت ایران به چین با اسم کشورهای دیگر

(PUBLIC DOMAIN)
(PUBLIC DOMAIN)

صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود طی چهار سال گذشته رسیده و در بر اساس گزارشهای منتشر شده حجم زیادی از صادرات ایران به اسم کشورهای دیگر به چین فروخته شده است.

بلومبرگ با انتشار گزارشی در همین زمینه نوشت: افزایش صادرات نفت ایران همزمان با تحریمهای نفتی روسیه باعث دلگرمی بازار جهانی شده؛ اما به نظر میرسد مقصد حجم زیادی از نفت ایران کشور چین است.

در گزارش بلومبرگ آمده است که بر اساس اطلاعاتی که دو شرکت ورتکسا و کپلر که در زمینه تحلیل اطلاعات کشتیرانی تجاری فعالیت میکنند، صادرات نفت ایران در ماه نوامبر (۱۰ آبان تا ۱۰ آذر) به حدود ۱٫۳ میلیون بشکه در روز افزایشیافته و ماه گذشته میلادی (دسامبر) نیز صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در چهار سال گذشته رسیده است.

در همین حال آمار منتشر شده از سوی اداره گمرک چین نشان میدهد که میزان واردات نفت این کشور از مالزی در ماه دسامبر به رکورد بیسابقهای رسیده است.

اما موضوع اصلی این است که صادرت نفت مالزی به چین در این مقیاس غیرممکن است؛ زیرا مقدار صادرات مالزی به چین از غولهای اوپک مانند عراق و امارات متحده عربی هم پیشی گرفته و مقدار آن تقریباً معادل سه برابر میانگین تولید روزانه نفت خام این کشور آسیای جنوب شرقی طی ۹ ماه اول سال ۲۰۲۲ بوده است.

آرمن عزیزان، تحلیلگر شرکت ورتکسا در گزارشی عنوان کرد: واردات نفت خام چین از ایران در آخرین ماه سال ۲۰۲۲ به رکورد جدیدی رسید.

بلومبرگ در ادامه این گزارش آورد که آبهای مالزی از دیرباز به مرکزی برای انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر تبدیل شده است. این اقدام برای پنهان نگهداشتن مبدأ این نفتکشها انجام میشود و معمولاً با این جابهجایی محمولههای نفت ایران و ونزوئلا بهعنوان نفت عمان و مالزی معرفی میشوند.

دادههای رسمی نشان میدهد که در ماه دسامبر مالزی پس از عربستان سعودی و روسیه سومین تأمینکننده بزرگ نفت خام چین بوده است و عراق ۵٫۰۶ میلیون و امارات ۴٫۹۵ میلیون تن نفت به چین صادر کردهاند.

این در حالی است که چین در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۳۵٫۷ میلیون تن نفت خام از مالزی وارد کرد که این کشور آسیای جنوب شرقی را پس از برزیل و کویت و آنگولا، به ششمین تامین کننده بزرگ نفت تبدیل کرده است.

درعینحال آمار گمرک چین نشان میدهد که این کشور از سال ۲۰۱۹ و بهصورت رسمی هیچ نفت خامی از ونزوئلا وارد نکرده است و از پایان سال ۲۰۲۰ تاکنون تنها چهار بار از ایران نفت دریافت کرده است.

اخبار مرتبط