logo_eet

افزایش بودجه نهاد‌های مذهبی و کاهش بودجه تامین دارو برای سال ۱۴۰۲

(PUBLIC DOMAIN)
(PUBLIC DOMAIN)

طبق ارقام منتشر شده از بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه نهادهای تبلیغی و مذهبی در سال آینده ۷۰ درصد افزایش داشته است؛ اما در همین بودجه، اعتبار لازم برای تهیه دارو ۶ ماه کشور پیشبینیشده و بودجهای برای تامین داروهای بیماران خاص یا صعبالعلاج مشخص نشده است.

در همین رابطه علی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران عنوان کرد که بودجه اختصاص داده شده برای تامین داروی کشور از سوی دولت بسیار کم است و تهیه دارو برای بیماران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

علی فاطمی گفت: بودجهای که سازمان غذا و دارو، برای دارو پیشبینی کرده چیزی میان ۱۰۵ الی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، اما چیزی که سازمان برنامهوبودجه در لایحه بودجه ارائه کرد خیلی ناچیز است، حتی کمتر از بودجه سال جاری است.

وی ادامه داد: ۶۹ هزار میلیارد تومان برای تامین دارو اختصاص داده شده که اصلاً جوابگوی نیاز دارویی کشور نیست و شاید حدود ۶۰ درصد نیازها را پاسخگو باشد، این یعنی فقط نصف سال آینده را با این بودجه میشود سر کرد.

از سوی دیگر بهروز قنبری، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت نیز گفت: برآورد ما این است که برای اینکه در حوزه دارو در سال ۱۴۰۲ دچار چالش نشویم حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم و اگر این مبلغ تامین نشود ما قطعاً در سال آینده با مشکل تامین دارو و منابع دارویی مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: ۶۹ هزار میلیارد که برای طرح دارویار در نظر گرفته شده، پاسخگوی تامین داروی لازم برای سال ۱۴۰۲ نیست.

همچنین عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ برای تامین داروهای بیماران خاص یا صعبالعلاج و شیرخشک اعتبار مشخصی پیشبینی نشده است.

این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۲ برای بیش از ۲۵ نهاد تبلیغی و مذهبی مبالغ مختلفی اختصاص داده شده است و مشخص نیست عملکرد این نهادها چگونه مورد ارزیابی قرارگرفته است و این بودجههای چند هزارمیلیاردی در چه مسیری هزینه میشوند.

به طور مثال بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه رشدی ۱۲۸ درصدی داشته و به ۶ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان رسیده و بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که توسط مصباح یزدی راهاندازی شده ۳۲۷ درصد رشد داشته و ۱۴۱ میلیارد تومان به این نهاد اختصاص داده شده است.

اخبار مرتبط