logo_eet

درخواست وزیر کشور برای برخورد با ورزشکاران و هنرمندان حامی اعتراضات

( BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)
احمد وحیدی
( BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images) احمد وحیدی

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، خواستار برخورد با ستارههای ورزشی و هنری شده که از اعتراضات سراسری در ایران حمایت کردهاند.

سرتیپ پاسدار وحیدی با اشاره به حمایت برخی چهرههای هنری و ورزشی از اعتراضات گفت: هیچکس مجاز نیست اقدام خلاف قانون انجام دهد و اگر اقدام این افراد مجرمانه بوده، دستگاه قضائی باید با آنها برخورد کند.

وی همچنین در مورد خداحافظی چهرههای تلویزیونی از صدا و سیما در حمایت از اعتراضات عنوان کرد: نهادهای مربوطه باید اگر توبیخ یا مجازاتی لازم است آن را اعمال کند.

این فرمانده سابق سپاه گفت: اگر اقداماتشان در حد تخلف بوده باشد ممکن است دستگاههای ذیربط به آنها تذکر دهند، باید بررسی کرد فعلی که انجام دادهاند مجرمانه بوده یا تخلف؛ اگر مجرمانه باشد دستگاه قضائی باید برخورد کند و اگر تخلف باشد دستگاه ذیربط باید با آن موضوع برخورد کند.

اخبار مرتبط