logo_eet

نخست‌وزیر سابق استرالیا: هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی در برابر ارتش پکن مقاومت کند

آموزش نظامی سربازان چینی
سربازان چینی در 4 ژانویه 2021 در آموزش نظامی در کوه های پامیر در کاشغر، منطقه سین کیانگ در شمال غربی چین شرکت می کنند.(STR/AFP via Getty Images)

اسکات موریسون، نخستوزیر سابق استرالیا، گفت: «اتحادهای درهمتنیده» بین کشورها بهترین راه برای مقابله با افزایش تحرکات نظامی پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام است.

به گزارش اپک تایمز انگلیسی، موریسون که اکنون پس از کنار رفتن از پست نخست‌زیری میتواند آزادانهتر صحبت کند، دیدگاهی تیرهتر از درگیریهای احتمالی در منطقه ارائه کرد و هشدار داد که «هیچ کشوری بهتنهایی» نمیتواند در برابر قدرت نظامی ارتش آزادیبخش خلق پکن مقاومت کند.

او ادامه داد که این یک واقعیت است که به جز ایالات متحده، تقریباً روی زمین هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند بهتنهایی مقابل ارتش چین بایستد.

این نماینده پارلمان استرالیا به اسکای نیوز گفت: «ما کشوری با ۲۵ میلیون نفر جمعیت هستیم، بودجه دفاعی آنها چندین و چندبرابر بودجه استرالیا است

وی ادامه داد: «آمادهبودن در برابر رژیم چین، تنها داشتن توانایی مقابله نیست، استرالیا دارای صفبندیها و اتحادهای بههمپیوسته است که در واقع موازنه را در برابر تهدیدها فراهم میکند، و البته بهترین حالت این است که درگیری وجود نداشته باشد

وی همچنین افزود که «ابهام استراتژیک» پیرامون اینکه کشورهای دیگر در صورت وقوع تهاجم چین به تایوان به کمک تایوان میآیند، میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و وضعیت را برای رهبری حزب کمونیست چین پیچیده کند.

دولت اوباما عامل قدرت‌گرفتن چین

موریسون همچنین گفت که حزب کمونیست چین به دنبال ایجاد یک «هژمونی» و تبدیل‌شدن به «قدرت کنترل‌کننده» در سراسر هند و اقیانوس آرام است.

او در ادامه همچنین اضافه کرد که سکوت دولت وقت اوباما در را به روی آغاز هژمونی جدید رژیم کمونیستی چین باز کرد.

نخست‌وزیر سابق استرالیا به ایجاد پایگاه‌های نظامی در جزایر اقیانوس آرام توسط حزب کمونیست چین در زمان دولت اوباما اشاره کرد و گفت: «آن زمان که چین جزایر مرجانی را به فرودگاه تبدیل می‌کرد، هیچ‌کس «نه» نمی‌گفت.»

به گفته اسکات موریس رژیم چین حد تحمل غرب را می‌آزمود و وقتی هیچ پاسخی نمی‌گرفت و کسی مقاومت نمی‌کرد، چرا او [شی جین پینگ] باید متوقف شود؟

اخبار مرتبط