Search
Asset 2

یک نماینده از قرار گرفتن طرح بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس خبر داد

(PUBLIC DOMAIN)
محمدحسن آصفری, نماینده اراک در مجلس یازدهم
(PUBLIC DOMAIN) محمدحسن آصفری, نماینده اراک در مجلس یازدهم

محمدحسن آصفری، نماینده مجلس جمهوری اسلامی از قرار گرفتن طرح بستن تنگه هرمز بر روی کشتیهای اروپایی در صورت تروریستی نامیدن سپاه از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.

آصفری گفت: ما در مقابل اقدامات اروپاییها علیه نیروهای مسلح و نیروهای رسمی ایران ساکت نخواهیم نشست؛ امروز بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس است.

وی همچنین اضافه کرد: در برابر تهدیدهای اتحادیه اروپا ما نیز گزینههای دیگری را روی میز خواهیم گذاشت، از جمله در مجلس طرح فوریتی محدودکردن تردد کشتیهای تجاری اروپا در تنگه هرمز دنبال خواهد شد.

همچنین روزنامه کیهان که توسط نماینده علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود روز گذشته، با انتشار مقالهای در واکنش به قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا عنوان کرد که پاسخ دشمن، بیانیه و خویشتنداری نیست.

کیهان در این مقاله نوشت: «ما در این گام باید به طور عملی و نه در قالب چند بیانیه یا یک مصوبه داخلی، به کشورهای غربی نشان دهیم که در این معرکهگیری جدید هزینههای آنان خیلی بیشتر از هزینههای ایران خواهد بوداگر ما در این صحنه به اقدام تجاوزکارانه غربیها فقط پاسخ کلامی دهیم، حتماً با اقدامات بعدی غربیها علیه خود مواجه میشویم. اما اگر آنان در همین قدم متوجه هزینه سنگین شوند، از ورود به مراحل دیگر خودداری میکنند

چند روز پیش نیز حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در کیهان، با انتشار یادداشتی عنوان کرده بود که جمهوری اسلامی باید در مقابل تهدیدهای اروپا و آمریکا، از تنگه هرمز بهعنوان یک اهرم فشار استفاده کند و این تنگه را به روی نفتکشها و کشتیهای تجاری این کشورها ببندد.

درخواست قراردادن نام سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی توسط پارلمان اروپا در روز پنجشنبه ارائه شد، اما این نهاد اختیار قانونی برای چنین اقدامی را ندارد و تنها کشورهای عضو میتوانند به شکل قانونی این درخواست را مطرح کنند تا در شورای اروپا بررسی شود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی