Search
Asset 2

روزنامه روزگار: آیا کرنش‌های مداوم جمهوری اسلامی مقابل چین سودمند است

(IRNA)
(IRNA)

روزنامه روزگار چاپ تهران عنوان کرد که سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی در ایران طرفدار چندانی ندارد و بسیاری معتقدند جمهوری اسلامی در برابر چین نقش یک مستعمره را بازی می‌کند.

روزنامه روزگار که در تهران منتشر می‌شود در این گزارش به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا جمهوری اسلامی روی اسب بازنده شرط‌بندی کرده یا کرنش‌های مداوم در مقابل چین بالاخره ســودمند خواهد شد؟

این روزنامه نوشت: منتقدان بر این باورند که چرخش کامل جمهوری اسلامی به سمت چین و روســیه و اتکای کامل به این دو کشور، منافع ایران را در بلندمدت به خطر خواهد انداخت، زیرا جمهوری اسلامی ناچار است پاسخ حمایت‌ها را به شیوه‌هایی بدهد که گاه نامتعارف است؛ شیوه‌هایی که منتقدان آن را استعمار جدید می‌نامند و معتقدند جمهوری اسلامی در برابر چین نقش یک مستعمره را بازی می‌کند.

در این گزارش به شیوع دوباره کرونا در چین اشاره شده و آمده است: با نرخ رشد تصاعدی کرونا در چین، موج اول می‌تواند تا پایان ژانویه به ۶۰ درصد از جمعیت چین ضربه بزند. ایــن به معنای ۹۰۰ میلیون مبتلا و ۲٫۷ میلیون مرگ است.

این روزنامه موقعیت رئیس‌جمهور چین را نیز متزلزل دانست و نوشت: موقعیت شی به شدت تضعیف شده است، او سرنوشت خود را به سیاست »کووید صفر» که رسانه‌های چینی مدام از موفقیت آن حرف می‌زدند، گره زد. این موضوع به‌علاوه رکود اقتصادی، منجر به تردیدهای جدی در میان نخبگان سیاسی چین در مورد توانایی او برای رهبری شده است.

در بخش دیگری از این مطلب به اعتراض‌های مردمی در چین هم اشاره و عنوان شد: پس از مــوج اعتراضات در پایان سال ۲۰۲۲، چیــن احتمالا شاهد تظاهرات جسته‌وگریخته بیشتری در سال آینده خواهد بود. اگرچه معترضانی که خواستار کناره گیری شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین بودند، مورد آزار و اذیت یا دستگیری قرار گرفته‌اند، اما معترضان ضد سیاست »کووید صفر» تا حد زیادی از مجازات فرار کرده‌اند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی