Search
Asset 2

کارشناس حوزه آب: روزهای ترسناک بی‌آبی در پیش است

(BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images)
(BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images)

رضا حاجیکریم، کارشناس حوزه آب با اشاره به کمبود آب در ایران عنوان کرد که روزهای ترسناک بیآبی در پیش است.

رضا حاجیکریم گفت: ما اکنون ۲۰ میلیارد مترمکعب مازاد برداشت آب داریم که اگر نتوانیم آن را در بازه مشخصی سروسامان داده و مدیریت کنیم؛ روزهای سخت و ترسناکی را در پیش خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: اگر با همین آهنگ کنونی پیش برویم تهدید تمدنی است و بدون رودربایستی و پردهپوشی باید بگوییم که روزهای سختی را خواهیم داشت و شاهد تعارضات اجتماعی، سیاسی، قومیتی و صنفی در حوزه آب خواهیم بود.

زنگ خطر بحران آب در ایران از مدتها پیش به صدا درآمده بود؛ اما مقابله با این بحران در میان اولویتهای جمهوری اسلامی قرار ندارد.

اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد که دو سد مهم تامین آب شرب کشور یعنی سد لار در تهران و سد اکباتان در همدان، تنها دو درصد ذخیره دارند.

بر اساس همین آمار سد سفیدرود در استان گیلان تنها ۱۳ درصد ذخایر آبی دارد و ذخیره آب پشت سد زایندهرود در استان صفهان ۱۲ درصد است و سد لتیان در استان تهران نیز تنها ۱۸ درصد آب دارد.

در همین حال احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ۱۳ دیماه، اعلام کرد: بهرهبرداریهای بی حدوحساب از منابع زیرزمینی باعث شده ذخیره این آبها نیز افت بسیاری پیدا کند و خیلی از دشتهای آبی کشور به دشتهای ممنوعه تبدیل شود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی